Sökning: "examensarbete MDH"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade orden examensarbete MDH.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. Designa begripligt på nätet : En undersökning om utmaningar relaterade till implementering av intranät.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa Fogelberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign; textdesign; self-efficacy; användarbehov; teknikinformation; intranät; multimodala texter.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign, inriktning text fokuserar på hur motiverande instruktioner och grafisk form kan bidra till effektivare användning på ett nytt intranät. Undersökningen har genomförts i samarbete med Katrineholms kommun och syftet är att skapa en gestaltning som bidrar till användarvänligheten för användarna i samband med ny lansering av intranät. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och utformning av snäpplås till skjutbart fönster för den exklusiva marina marknaden

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kirill Kurolenkov; William Pettersen; [2022]
  Nyckelord :Exclusivity; Product quality; Feelings; Marine market; Premium boat; Sliding window; Latch; Appearance; Exklusivitet; Kvalitet; Känsla; Marina marknaden; Premiumbåt; Skjutbart fönster; Snäpplås; Utseende;

  Sammanfattning : At present, there is no sliding window latch designed and developed for the marine market. Onmar is a company that develops and produces quality products for premium boats. They were asked to supply a latch that is exclusive and is of quality. This request became the basis for the thesis. LÄS MER

 4. 4. EVIDENS VID UPPHANDLING, IMPLEMENTERING OCH UTVÄRDERING AV HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSTEKNIK : En undersökning av fem svenska kommuner

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Norgren; [2022]
  Nyckelord :evaluation; evidence; health and welfare technology; implementation; municipalities; procurement; evidens; hälso- och välfärdsteknik; implementering; kommuner; upphandling; utvärdering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att det är mycket fokus på kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserad vård och omsorg, finns det indikationer på att arbetet med hälso- och välfärdsteknik (HVT) inte uppfyller dessa krav. Kommuner tycks dessutom ha svårigheter med strukturerade processer kring HVT. LÄS MER

 5. 5. Att illustrera vägen till ett nytt hjärta : En studie i att informera om hjärttransplantation med hjälp av informativa illustrationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Feldgrill; [2022]
  Nyckelord :Informativ illustration; medicinsk illustration;

  Sammanfattning : This study is a bachelor thesis in the field of Information design with focus on Informative illustration. The purpose of the thesis is to investigate how to illustrate information about heart transplantation that is easy to interpret while also not causing discomfort, with a focus on the abstraction level of the illustration. LÄS MER