Sökning: "examensarbete MDH"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade orden examensarbete MDH.

 1. 1. VÅRD AV PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nalin Haidar; Houda Mirza; [2021]
  Nyckelord :Communication; education; palliative care; support; terminally ill; the end of life care; Kommunikation; livets slutskede; palliativt vårdande; utbildning; samarbete; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård som ges under sista tiden i en patients liv och målet är att lindra och främja välbefinnande för en god vårdkvalitet i livets slutskede. Sjuksköterskor i palliativ vård har ett stort ansvar gentemot både patienter och närstående. LÄS MER

 2. 2. Ett smittfritt handlande : En studie om utformningen av matbutiker för att minska trängsel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; grocery store; customer flow; spread of infection; crowding; wayfinding; wayshowing.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; matbutik; butiksflöde; smittspridning; trängsel; wayfinding; wayshowing.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att undersöka på vilket sätt matbutiker kan utformas för att underlätta för besökarna att hålla avstånd och undvika trängsel i syfte att minska spridning av virus. Fokuset i studien ligger på rumslig utformning i kombination med visuell information. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av kabelmaskin för träning med resistans och viktsimulering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Haddad; Aram Azizi; [2021]
  Nyckelord :Designproduktion; Produktutveckling; CAD; SolidWorks; Träning; Gym; Tillverkning; DFM och DFA; Koncept; Maskin; Designproduktion; Produktutveckling; CAD; SolidWorks; Träning; Gym; Tillverkning; DFM och DFA; Koncept; Maskin;

  Sammanfattning : På samtliga gymplatser finns alltför många maskiner och redskap idag. De flesta nybörjare har svårt att komma igång med träning, speciellt om dem tränar ensamma. Nybörjare har större chans att överge gymmet än de erfarna. LÄS MER

 4. 4. Var ligger museet? : En studie om orienterbarhet i en museikontext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Svaröd; [2021]
  Nyckelord :Informationdesign; spatial design; wayfinding; wayshowing; orientability; entrance; lobby; museum; Informationsdesign; rumslig gestaltning; wayfinding; wayshowing; orienterbarhet; entré; foajé; museum;

  Sammanfattning : This is a study in information design with a focus on spatial design. The study examines how theories in wayfinding and wayshowing, can facilitate orientability in an environment with a multipurpose, and highlight the connection between the outside and inside of an entrance. LÄS MER

 5. 5. Trilateration för nybörjare : En studie om text och bild i samverkan för att förklara komplexa tekniker för konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hugo Engström; [2021]
  Nyckelord :Teknikinformation; textdesign; kognitionsteori; lärande; multimodalitet; multimodala texter; komplexa system; funktionsbeskrivning; bildtyper.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, fokuserar på hur text och bild samverkar. Studien har genomförts för att ta reda på hur text och bild kan samverka inom texttypen teknikinformation. LÄS MER