Sökning: "examensarbete sweco"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden examensarbete sweco.

 1. 1. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 2. 2. Cracking in a slender concrete slab due to thermal variation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Johan Mattsson; Fredrik Åman; [2019]
  Nyckelord :Concrete slab; Concrete; Finite element analysis; Cracking; Thermal variation; Seasonal temperature; Abaqus; Brigade Plus; Betonggrund; Betong; Finit element analys; Sprickbildning; Termiska laster; Omgivningstemperature; Abaqus; Brigade Plus;

  Sammanfattning : Concrete slabs used in thepulp and paper industries are often situated outdoors, which means that theslabs are exposed to temperature variations due to different weatherconditions. These temperature variations together with operational temperaturesassociated with the manufacturing process, may introduce high temperaturegradients in the concrete. LÄS MER

 3. 3. Elektrifiering av personbilar på Tomtebo, Umeå : Electrifications of passenger cars at Tomtebo, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; personbilar; Umeå; Tomtebo;

  Sammanfattning : In the future, new fuels will be sought to minimize the carbon footprint on Earth. With electric vehicles becoming a growing trend there is an annual increase in hybrid and electric cars, even electrified buses have become more convenient. LÄS MER

 4. 4. Potential of electrical building heating as thermal energy storage in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Dahlström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to investigate the potential of using electricity based building heating as thermal energy storage in Sweden and its applications. Building data and statistics along with literature were the basis for data collection and processing. LÄS MER

 5. 5. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER