Sökning: "examensarbete sweco"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden examensarbete sweco.

 1. 1. Vindkraftsfundament i tungbetong : En dimensionerings-, miljö- och kostnadsanalys av tungbetong kontra konventionell betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Joacim Karlsson; Oliwer Dysén; [2021]
  Nyckelord :high density concrete; heavy weight concrete; wind turbine foundation; Konstruktion; Klimatpåverkan; CO2-ekvivalenter; Tung industri; Fundament; Vindkraftsfundament; Tungbetong;

  Sammanfattning : Det här examensarbete har genomförts i samarbete med Sweco Sverige AB på enheten för byggkonstruktion. Syftet med studien var att undersöka tungbetong som ett alternativ till konventionell konstruktionsbetong vid gjutning av vindkraftsfundament. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk analys av elvägssystemteknik : Elektrifiering av framtida Tvärförbindelse Södertörn

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Eric Wranne; Oscar Nilsmo; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; Electric Road Operator; Södertörn Crosslink; Profitability; Public Transport; Elvägssystem; Elvägsoperatör; Tvärförbindelse Södertörn; Lönsamhet; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : The following paper is a master thesis written at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. This master thesis is done in a collaboration with a Swedish Consulting Company SWECO. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av beräkningsprogram och handberäkningar för att minimera armeringsmängd i grundplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Robert Dahl; Emelie Göransson; [2020]
  Nyckelord :Construction; FEM; FEM-Design; Foundation slab; Concrete; Reinforcement; Creep and Shrinkage; Manual Calculations; Crack Width Limits; Dimensionering; Konstruktion; FEM; FEM-Design; Grundplatta; Betong; Armering; Kryp och Krymp; Handberäkningar; Sprickbegränsning;

  Sammanfattning : This study is based on an analysis of a foundation slab where calculations are done to find the minimum amount of reinforcement needed. The purpose of this thesis is to find a balance between time-cost, carbon dioxide emissions and the working environment. One way to minimize time-cost is by using FEM-software. LÄS MER

 4. 4. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 5. 5. Cracking in a slender concrete slab due to thermal variation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Johan Mattsson; Fredrik Åman; [2019]
  Nyckelord :Concrete slab; Concrete; Finite element analysis; Cracking; Thermal variation; Seasonal temperature; Abaqus; Brigade Plus; Betonggrund; Betong; Finit element analys; Sprickbildning; Termiska laster; Omgivningstemperature; Abaqus; Brigade Plus;

  Sammanfattning : Concrete slabs used in thepulp and paper industries are often situated outdoors, which means that theslabs are exposed to temperature variations due to different weatherconditions. These temperature variations together with operational temperaturesassociated with the manufacturing process, may introduce high temperaturegradients in the concrete. LÄS MER