Sökning: "punktmoln"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet punktmoln.

 1. 1. Evaluated density estimates of young forest stands using high resolution 2D imagery from UAV

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Victor Kingstad; [2020]
  Nyckelord :UAV; forestry; inventory; survey; cleaning; tending; PCT; pre com-mercial thinning;

  Sammanfattning : After more than three decades of advanced technology and methods to evaluate young forest attributes, the forestry still prefers laborious field surveys in regenera-tion forests. Preceding studies have virtually all successfully identified the saplings, but the cost has outweighed the benefits or at least not yet convinced the companies to step away from the traditional field surveys; high-resolution photogrammetric point clouds and ALS-data can provide accurate estimations of the biophysical prop-erties but requires intense data processing. LÄS MER

 2. 2. Trädhöjdsbestämning med UAV-fotogrammetri och UAV-laserskanning : En jämförande studie för detektering av riskträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Larsson; Olle Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; digital photogrammetry; point cloud; tree height estimation.; UAV; LiDAR; digital fotogrammetri; punktmoln; trädhöjdsbestämning;

  Sammanfattning : UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller drönare används för insamling av geografisk data och fotografering av såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Tekniken förenklar insamling av data över stora geografiska områden och kan utnyttjas för kartering, modellering och analysering som volymbestämning. LÄS MER

 3. 3. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av fotobaserad skanning vid avbildandet av runskrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Björkhammar; Erika Gottfridsson; [2020]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; terrestrial laser scanning; rune stones; comparisons’; fotobaserad skanning; terrester laserskanning; runstenar; jämförelse.;

  Sammanfattning : Runstenar dokumenteras idag både för att skapa en visuell avbildning och medsyftet att användas vid forskning. Om avbildningen ska användas vid forskningfinns krav på en låg mätosäkerhet. Vid de studier som funnits har terresterlaserskanning (TLS) varit den valda dokumentationsmetoden. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning for Semantic Segmentation of 3D Point Clouds from an Airborne LiDAR

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Sabina Serra; [2020]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Computer vision; Semantic Segmentation; Unmanned Aerial Vehicle; UAV; LiDAR; Point Cloud; 3D Data; Point Cloud Segmentation; Point Classification; Pre-training; Convolutional Neural Network; CNN; Djupinlärning; maskininlärning; semantisk segmentering; LiDAR; datorseende; punktmoln;

  Sammanfattning : Light Detection and Ranging (LiDAR) sensors have many different application areas, from revealing archaeological structures to aiding navigation of vehicles. However, it is challenging to interpret and fully use the vast amount of unstructured data that LiDARs collect. LÄS MER