Sökning: "punktmoln"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet punktmoln.

 1. 1. Superquadrics Augmented Rapidly-exploring Random Trees.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :YARED EFREM AFEWORK; [2019]
  Nyckelord :Superquadrics; RRT; GJK; Collision Detection.; Superquadrics; RRT; GJK; Kollisionsdetektering.;

  Sammanfattning : This thesis work investigated the advantages and disadvantages of using superquadrics (SQ) to do the collision-checking part of the Rapidly-exploring Random Trees (RRT) motion planning algorithm for higher Degree of Freedom (DoF) motion planning, comparing it with an established proximity querying method known as the Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK) algorithm. In the RRT algorithm, collision detection is the main bottleneck, making this topic interesting to research. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 3. 3. Hantering och modellering av laserskanningsdata i FME : Automatisering av modellering av tunnlar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Lindqvist; Jesper Pantesjö; [2019]
  Nyckelord :automation; FME; LAS; point cloud; modeling; CAD; Poisson; tunnels; laser data; automatisering; FME; LAS; punktmoln; modellering; CAD; Poisson; tunnlar; laserdata;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschens implementering av BIM har resulterat i ett ökat behov att digitaliserat relationsunderlag. Äldre relationshandlingar, som mestadels utgörs av pappersritningar, saknar digitala motsvarigheter vilket gör att insamlingar av ny information, från pappersritningar, kan bli aktuell. LÄS MER

 4. 4. Extracting masts of overhead supply and street lights from point cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Yi Zhu; [2019]
  Nyckelord :Support Vector Machine; point cloud; laser scanning; automatic extraction;

  Sammanfattning : Regular inspection and documentation for railway assets are necessary to monitor the status of the traffic environment. Mobile Laser Scanning (MLS) makes it possible to collect highly accurate spatial information of railway environments in the form of point cloud, and an automatic method to extract interested objects from the point cloud is needed to avoid too much manual work. LÄS MER

 5. 5. Comparing normal estimation methods for the rendering of unorganized point clouds

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ingemar Markström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Surface normals are fundamental in computer graphics applications such as computer vision, object recognition, and lighting calculations. When working with unorganized point clouds of surfaces, there exists a need for fast and accurate normal estimation methods. LÄS MER