Sökning: "extended protection"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden extended protection.

 1. 1. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Analysing the Consumption Motives of Plant-Based Food Alternatives: The underlying Benefit of Virtue Signalling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anika Albrecht; Svenja Lena Mauch; [2021]
  Nyckelord :vegan consumption; consumer behaviour; consumption motives; theory of planned behaviour; virtue signalling; vegan food alternatives; purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to examine the underlying motivations of consumers’ intentions to purchase vegan food alternatives. In doing so, the thesis specifically focuses on studying virtue signalling as an additional benefit to environmental protection, animal welfare, and personal health that motivates consumers to choose plant-based food alternatives. LÄS MER

 3. 3. När blir ett välkänt varumärke för väl känt? - En undersökning av uppgiftsskyldigheten i varumärkeslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Barnell; [2021]
  Nyckelord :Obligation to provide information; trademark; law; extended protection; uppgiftsskyldighet; Utökat varumärkesskydd; varumärkesskydd; varumärkesdegeneration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act more comprehensive. LÄS MER

 4. 4. Värvningsförbud i anställningsavtal - En diskussion kring behovet av värvningsförbud av medarbetare och kunder samt om deras skälighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Kristensson; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; avtalsrätt; non-solicitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to ascertain the Swedish legal position regarding non-solicitation clauses in individual employment contracts. Within labour law there is a duty of loyalty, which includes an obligation not to compete with your employer. The general rule is that the duty of loyalty ceases to apply when the employment ends. LÄS MER

 5. 5. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Wiberg; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

  Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER