Sökning: "tekniska hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade orden tekniska hjälpmedel.

 1. 1. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 2. 2. Överrapportering av patienter mellan ambulans och akutmottagning : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christer Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Ambulans; Överlämning; Överrapportering.;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant inom prehospital sjukvård med goda resurser för att kunna ge adekvat vård genom denna del av vårdkedjan. Sjuksköterskan skall besitta kunskap och utföra bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder på plats under sjuktransport och överlämnande till mottagande slutenvård. LÄS MER

 3. 3. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tor Bratt; [2019]
  Nyckelord :Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar elever till att samtala på engelska i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Hedin; Linda Svegard; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; Engelska; Motivation och Samtal;

  Sammanfattning : De senaste åren har resultat från nationella prov indikerat på att den muntliga förmågan inom engelska har avtagit. Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva vad forskning säger om vad som får elever att utveckla sin muntliga kommunikation i engelska utifrån kommunikationens innehåll. LÄS MER

 5. 5. Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anton Pålstam; [2019]
  Nyckelord :Digitization; building; permit; process; software; BIM; municipality; Digitalisering; bygglov; byggprocess; mjukvara; programvara; BIM; kommun;

  Sammanfattning : Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. LÄS MER