Sökning: "fluoxetin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet fluoxetin.

 1. 1. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 2. 2. Akuta och kroniska effekter av fluoxetin på antipredatorbeteende hos Asellus aquaticus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Kai-Henrik Hietanen; [2017]
  Nyckelord :Asellus aquaticus; fluoxetine; current concentrations; acute exposure; chronic exposure; behavior assays; anti-predator behavior; phenotype; Asellus aquaticus; fluoxetin; rådande koncentrationer; akut exponering; kronisk exponering; beteendetest; antipredatorbeteende; fenotyp;

  Sammanfattning : Fluoxetin är den aktiva substansen i många serotoninreglerande läkemedel som förs in i vattendrag. Substansen har visats påverka beteende av vattenlevande organismer som fiskar, mollusker och kräftdjur genom att öka deras djärvhet. LÄS MER

 3. 3. Försäljning och förskrivning av antidepressiva läkemedel ur genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Corinna Arndt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige såväl som i många andra länder konsumerar kvinnor mer sjukvård och läkemedel än män. Till viss del kan skillnaden förklaras av sjukdomspanoramat och förskrivningen av p-piller. För depressioner och GAD kan biologiska och sociologiska faktorer påverka. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelsbehandling av depression bland barn och unga : En studie av effekt och säkerhet med amitriptylin, fluoxetin och venlafaxin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Büsra Önsari; [2017]
  Nyckelord :Depression; barn; ungdomar; antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effects of serotonin on personality in field crickets (Gryllus bimaculatus)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Simon Björklund Aksoy; [2017]
  Nyckelord :Activity; Aggression; Boldness; Exploration; Fluoxetin; Gryllus bimaculatus; Personality; Selective serotonin reuptake inhibitors;

  Sammanfattning : Animal personality can be defined as a set of physiological and behavioral characteristics that differ between individuals, but are consistent over time and across situations. The evolution of individual differences in behavior that are consistent over time and situations is still not clear. LÄS MER