Sökning: "frågeställningar medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden frågeställningar medicin.

 1. 1. Hur har pandemin påverkat förskrivningen av Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Emma Pettersson; Erica Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; covid-19 pandemin; FaR som medicin; FaR i Sverige;

  Sammanfattning : FaR står för fysisk aktivitet på recept och är framtaget för att främja fysisk aktivitet fördem som av någon anledning behöver hjälp med fysisk aktivitet isjukdomsförebyggande syfte eller för dem som har en sjukdom och behöver öka sinnivå av fysisk aktivitet. Tidigare forskning visar att FaR är ett mycket bra sätt för att blifysiskt aktiv. LÄS MER

 2. 2. Hur samvarierar fysisk aktivitet med upplevd livskvalité bland fyra individer med psykisk ohälsa : ”Livet är en dans, ibland”

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Linnea Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; idrottsvetenskap; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to investigate the significance of physical activity as a treatment for four individuals with mental illness. Can physical activity as a form of treatment coexist with an individual´s physical and mental health, quality of life and other components of life? - Primary research question: “How does physical activity coexist with perceived quality of life in four individuals with mental illness?” - Secondary research question: How does physical activity coexist with physical health?” - Secondary research question: “How does physical activity coexist with mental health?” - Secondary research question: “What impact does physical activity as a form of treatment have on the individual´s other aspects of life?” (Unemployment, home sitters, social exclusion, socioeconomic vulnerability, body perception). LÄS MER

 3. 3. Evaluation of non-stationary signal processing methods for binary EEG classification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Amanda Ledell; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Electroencephalogram (EEG) measurements are notoriously noisy and non-stationary and there are several specialized techniques for their analysis and interpretation. In this thesis, we implement a collection of stationary and non-stationary methods including coherence, Phase Locking Value (PLV), Phase Lag Index (PLI), and their imaginary counterparts. LÄS MER

 4. 4. Optimising the Planning- and Scheduling in a Complex Production : Discrete-Event Simulation in a pharmaceutical context

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Börjesson; Paulina Boutros; [2022]
  Nyckelord :DES; Optimisation; Pharmaceutical industry; Product mix; Production planning- and scheduling; Resource allocation; Simulation.; DES; Läkemedelsindustrin; Optimering; Produkt mix; Produktionsplanering- och schemaläggning; Resursfördelning; Simulering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the optimisation of production planning- and scheduling in a pharmaceutical facility using DES.Research questions: “How can DES be used to achieve flexibility and efficiency in a pharmaceutical facility?” and “How can DES be used to increase efficiency of the resource allocation in a pharmaceutical facility?”Methodology: This study has been compared to a deductive- and a quantitative research approach where a process simulation has been modelled. LÄS MER

 5. 5. KONSTNÄRLIGA OCH KREATIVA UTTRYCKSFORMER SOM ARBETSMETOD I OMSORGSARBETET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Yu-Hsin Brenda Tsai; Annie Dabley; [2021]
  Nyckelord :Art; creativity; mental illness and mental disability. Art; creativity and recovery approach. Mental impairment; mental illness and expressive art.; Konst; kreativ; psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Konst; kreativ och återhämtning. Psykisk ohälsa och uttryckande konst.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en långvarig sjukdom som inte kan botas med enbart medicin (Bundensen m.fl. 2020). LÄS MER