Sökning: "fritidsområde"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fritidsområde.

 1. 1. Fritidshus 2.0

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Frida Törnkvist; Maria Metzler Sædén; [2019]
  Nyckelord :Holiday home; leisure; leisure area; log house; post and plank; sustainable.; Fritidshus; fritid; fritidsområde; timmerhus; skiftesverk; hållbart.;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete gjort inom byggnadsingenjörsutbildningen, inriktning arkitektur, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Att ha ett alternativt boende, en sommarstuga, ett fritidshus har varit en del av den svenska kulturen under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Agnieszka Björk; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER

 3. 3. Fritids- eller permanentbostad? - vid fördelning av andelstal i en gemensamhetsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Julia Källquist; [2016]
  Nyckelord :tonkilometermetoden; fritidsbostad; permanentbostad; fastighetstaxering; anläggningslagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At an ordinance of community facilities in Sweden it is sometimes necessary to consider the difference between the two accommodation arrangements, permanent- or secondary accommodation. The reason for this is to make the costs, for construction, operation and maintenance, financially equal for the participating part-owners. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av nytt fritidshus på Kvegerö fritidsområde

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Angelica Åslund; [2009]
  Nyckelord :Visualisering;

  Sammanfattning : Sanningen är att en bild säger mer än tusen ord, vilket vi idag märker allt mer i samhället genom bland annat att byggprojekt presenteras med övertygande visualiseringar, eftersom det skapar mer förståelse för vad som är projektets slutliga mål. Då jag gick byggvisualisering som inriktning på byggteknikprogrammet var det detta jag ville arbeta med i mitt examensarbete. LÄS MER