Sökning: "frivillig förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden frivillig förskoleklass.

 1. 1. PEDAGOGISKT LEDARSKAP I FÖRSKOLEKLASSEN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gossayeneh Worku; [2021-05-04]
  Nyckelord :dolda kontraktet; ledarstilar; auktoritär; demokratisk; låt-gå ledarskap; frivillig förskoleklass; pedagogiskt ledarskap i förskoleklassen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur verksamma rektorer arbetar med pedagogiskt ledarskap inom förskoleklassverksamhet.Teori: Studien tar uppolika ledarskapsteorier inspirerad av Lewin, från olika böcker som Maltén(1995) och Stensmo (2008). LÄS MER

 2. 2. PEDAGOGISKT LEDARSKAP I FÖRSKOLEKLASSEN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gossayeneh Worku; [2021-02-09]
  Nyckelord :dolda kontraktet; ledarstilar; auktoritär; demokratisk; låt-gå ledarskap; frivillig förskoleklass; pedagogiskt ledarskap i förskoleklassen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur verksamma rektorer arbetar med pedagogiskt ledarskap inom förskoleklassverksamhet.Teori: Studien tar uppolika ledarskapsteorier inspirerad av Lewin, från olika böcker som Maltén (1995) och Stensmo (2008). LÄS MER

 3. 3. Eurhythmics and Body-based Music Education- Methods for Increasing Mutual Integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Katarina Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Educational Sciences; Mutual Integration; Cultural Diversity; Body-based Music Education; Eurhythmics; El Sistema; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; ömsesidig integration; kulturell mångfald; rörelsebaserad musikundervisning; rytmikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att rapportera hur rytmikpedagogik och rörelsebaserad musikundervisning kan bidra till ömsesidig integration bland elever i en multikulturell svensk skola. Jag har genomfört en studie där jag kombinerar en internetbaserad enkät med en fokusgruppsintervju. LÄS MER

 4. 4. Antalsuppfattning i förskoleklassen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Rebecca Mirsada Johansson Hodzic; [2014]
  Nyckelord :Antalsuppfattning; Förskoleklass; lärare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur förskollärare arbetar med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de utgår ifrån för material i detta arbete då deras läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) inte har med något om antalsuppfattning. Förskoleklass är övergången mellan förskola och skola från hösten då eleven fyller sex år. LÄS MER

 5. 5. Fri lek i förskoleklass : en undersökning om förskollärarnas förhållningssätt till den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Katarina Dackell; Susann Eriksson; [2010]
  Nyckelord :fri lek; förskoleklass; förskollärare; lek;

  Sammanfattning : I skolreformen som kom 1991 stod det att kommunerna skulle erbjuda sexåringarna plats i sexårsverksamhet i skolans lokaler i mån av plats. I kommunen som denna studie genomförts bereddes plats i skolan för sexårsverksamheten 1993. Innan dess tillhörde sexåringarna daghem eller deltidsgrupper. LÄS MER