Sökning: "frost resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden frost resistance.

 1. 1. Asfaltgranulat inom betongkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Gustaf Holmström; August Björkenfeldt; [2017]
  Nyckelord :betong; asfalt; återvinning; hållfasthet; granulat; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to produce a new recycling area for asphalt granulate, more precisely, to reuse it in concrete. Asphalt granulate consists of waste asphalt that have been crushed to a specific fraction. This material will be reused in concrete by replacing certain parts of the conventional aggregate. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the frost resistance in bacteria treated self-healing concrete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Karin Persson; [2016]
  Nyckelord :Concrete; Hydraulic Structures; Hydro Power; Frost Resistance; Self- healing; Bacteria; Precipitation; Calcium Carbonate Betong; Vattenbyggnader; Vattenkraft; Frostbeständighet; Självläkn- ing; Bakterier; Utfällning; Kalciumkarbonat; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften står för hälften av vårt elbehov i Sverige idag. Merparten av vattenkraftverken är gjutna i betong och som många andra betongkonstruktioner så drabbas betongen av sprickbildning av olika orsaker. För vattenkraften är genomgående sprickor ett problem då dessa skapar läckage. LÄS MER

 3. 3. Moderna putsade fasader : En fördjupningsstudie om putsade fasaders beständighet

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Erik Brandhorst-Satzkorn; Amanda Edling; [2015]
  Nyckelord :plaster; stucco wall; microbial attacks; cracks; puts; putsade fasader; mikrobiella angrepp; sprickbildning; putsbruk;

  Sammanfattning : Problematik med moderna putsfasader rörande hållbarhet har på senare år uppenbarat sig. Trots modern byggnadsteknik är skaderisken idag större än den var med äldre byggnadsteknik. Sprickbildningar, missfärgningar, mikrobiella angrepp, frostsprängningar, mögelangrepp m.m. LÄS MER

 4. 4. Påverkar variationer i promotorn till VRN1 frostresistens i vete (Triticum aestivum) från Nordeuropa?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BiologiTekniska högskolan

  Författare :Olof Rundquist; [2013]
  Nyckelord :frostresistens; FR-1; Promotorsekvens; Triticum aestivum; Vernalisering;

  Sammanfattning : Vete, Triticum aestivumär en mycket viktig matgröda. Under historiens gång har arten fått anpassa sig till många vitt skilda miljöer. I Nordeuropa har frost-resistens varit extra viktigt. En viktig gen för frostresistensen är VRN1som kontrollerar vernaliseringen d. LÄS MER

 5. 5. Frost hardiness of grapevine cultivars as affected by ground cover under Scandinavian conditions

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Magdalena Jansson; [2013]
  Nyckelord :frost hardiness; grapevine; ground cover; Scandinavia;

  Sammanfattning : Cultivation of grapevine is novel under Scandinavian conditions. We studied the impact of ground cover on frost hardiness of grapevine cultivars in Northwestern Scania in a two-factorial trial with four cultivars Solaris, Pinot Gris, Siegerrebe, Ortega and three kinds of ground cover (open soil, plastic cover and gravel). LÄS MER