Sökning: "bevattning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet bevattning.

 1. 1. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rowicki; [2020]
  Nyckelord :Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Sammanfattning : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. LÄS MER

 2. 2. Charcoal vertical gardens as treatment of drainwater for irrigation reuse : a performance evaluation in Kibera slum, Nairobi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI); Uppsala universitet/Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

  Författare :Niclas Grünewald; Gabriella Rullander; [2020]
  Nyckelord :Drain water; wastewater; wastewater reuse; irrigation; vertical garden; charcoal; charcoal filter; Kibera; Nairobi; Dräneringsvatten; avloppsvatten; återanvändning av avloppsvatten; bevattning; vertikal trädgård; kol; kolfilter; Kibera; Nairobi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Markytesänkning,växthusavgång och utlakning från dikad torvjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Sofia Alexandersson Ros; [2020]
  Nyckelord :Dikad torvmark; höjdmätning; markytesänkning; koppargödsling; växthusgaser;

  Sammanfattning : Greenhouse gas emissions and land subsidence on four cultivated peat soils (Martebo, Örke, Kälkestad, Lidhult) have been investigated by measuring emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in field and lab. Greenhouse emitted gas (mg/h) from undisturbed soil cores was measured in lab. LÄS MER

 4. 4. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 5. 5. The Irrigator : Autonomous watering robot for homes

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Henrik Lind; Jacob Janssen; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Automated Homes; Automatic Irrigation System; Microcontroller; Line Follower; Capacitive; Resistive; Moisture Sensors.; Mekatronik; Automatiserade hem; Automatiserat bevattningssystem; Mikrokontroller; Linjeföljare; Resistiv; Kapacitiv; Fuktighetssensor.;

  Sammanfattning : Inspired by the trend of automated homes, this thesis examines the possibility of designing a cheap and autonomous robot that will water plants effectively at home. Many existing solutions are cumbersome and not sufficiently effective, often due to flexibility and risk of over watering. Therefore this thesis examines a wheel based approach. LÄS MER