Sökning: "fusion värde"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden fusion värde.

 1. 1. Variationsmönster i algebra på mellanstadiet : En analys av läromedels algebraiska uttryck och ekvationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Algebra; variabel; uttryck; ekvation; variationsteori; läromedelsanalys; årskurs 6;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som granskar algebraiska uttryck och ekvationer i två läromedel för årskurs 6: Koll på Matematik 6A och Mattedirekt borgen 6A. Studiens syfte är att studera algebraiska uttryck och ekvationer utifrån variationsteorins fusion, kontrast och generalisering. LÄS MER

 2. 2. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. LÄS MER

 3. 3. Fatigue Life Analysis of Weld Ends : Using FE-Calculations and Mechanical Testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Victor Ljungdahl; [2018]
  Nyckelord :Comparison; Effective notch method; Testing; Weld End; Jämförelse; Effective notch metoden; Provning; Svetslut;

  Sammanfattning : Fatigue life estimation of welds is a complex issue since the characteristics of each weld are unique depending on load case, geometry and properties. Fatigue life estimation on weld ends is limited and often the weakest point of a weld. LÄS MER

 4. 4. Multimodal Classification of Second-Hand E-Commerce Ads

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Åberg; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Classification; Multimodal Classification; Multimodal Learning; Representation Learning; Late Fusion; Early Fusion; Visual Attention; Marketplace; Second Hand; E-commerce; Blocket.se;

  Sammanfattning : In second-hand e-commerce, categorization of new products is typically done by the seller. Automating this process makes it easier to upload ads and could lower the number of incorrectly categorized ads. LÄS MER

 5. 5. "Var handlar du mat någonstans?" En kvalitativ studie om oerfarna konsumenters beteende vid livsmedelsköp online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Henric Andreasson; Emmie Nordgren; [2017]
  Nyckelord :E-handel; Livsmedel; Upplevd risk; Sanningens ögonblick; Service; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ undersökning som utförts med det uttalade syftet att skapa en ökad förståelse för oerfarna konsumenters beteende vid livsmedelskonsumtion online. Studien baseras på Moran et al (2014, s. 202) modell som undersöker konsumenters resa i en digital kontext samt Jiang et al. (2015, s. LÄS MER