Sökning: "great scientists"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden great scientists.

 1. 1. Optical characterisation of AAO/CsPbBr3 perovskite nanocomposites

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Klára Nováková; [2021]
  Nyckelord :perovskite; scintillator; optoelectronics; semiconductor; X-ray detection; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Direct bandgap metal lead halide perovskites offer promising optoelectronic properties desirable in a wide range of applications including photodetection. However, the incomplete and poor understanding of the photophysical processes taking place in these materials, along with their poor stability, is the bottleneck for optimisation and further development of metal halide perovskite devices. LÄS MER

 2. 2. Analytical Narrative of Economical, Political, Intellectual and Maritime History of Europe from Late Medieval to Early Modern Age

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Görkem Gencer; [2021]
  Nyckelord :Analytic Narratives; ; Institutions as Equilibria; European Economic History; Great Divergence; Geographical Explorations;

  Sammanfattning : The Malthusian cycle was broken in 19th century Western Europe. Industrial revolution was the underlying reason according to social scientists. However, further questions emerged. An obvious one is: why did Europe host the industrial revolution? Unquestionably, the everlasting and voluminous literacy over this issue is far from over. LÄS MER

 3. 3. The impact of the COVID-19 pandemic on mental health of children and adolescents

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Gautam Srivastava; [2020]
  Nyckelord :COVID-19; SARS-CoV-2; coronavirus; pandemic; mental health; children; adolescents; social distancing; lockdown; isolation; quarantine; children with special needs;

  Sammanfattning : The rapidly spreading pandemic of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection with high morbidity and mortality has overwhelmed the global healthcare services. With mysterious origins and the capacity of affecting multiple types of tissues, SARS-CoV-2 has baffled many scientists - which has posed great challenges in the development of pharmaceutical treatments and preventions (i. LÄS MER

 4. 4. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER