Sökning: "gymkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet gymkultur.

 1. 1. Identiteten bakom gymkroppen : Om kroppslighet och identitetsutveckling på gym

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Molly Olsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Kroppslighet; Gymkultur; Bodybuilding.;

  Sammanfattning : Inledning: Studien ämnar att undersöka gymmets kulturmiljö samt deltagande individers förhållande till den egna kroppen, dess förändring och identitetsförankring. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur informanterna reflekterar kring träning, kropp och gym samt hur det kan kopplas till observationer av gymmets kulturmiljö. LÄS MER

 2. 2. En Ny Gymkultur: Ett normkritiskt projekt om maskulinitet, gym och träning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Torkel Tirén; [2018]
  Nyckelord :masculinity; norm-creativity; critical design; excercise; neoliberalism; normkreativitet; kritisk design; träning; maskulinitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur design kan synliggöra rådande maskulinitetsnormer inom gym och träning med syfte att undersöka hur gym bättre tillgodoser gymbesökares behov. Utifrån studiens resultat utvecklas ett normkreativt gymkoncept samt prototyp. LÄS MER

 3. 3. Korean Bodybuilding : Cultural Hybrid or Instance of Cultural Homogenization?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Marcus Mosesson; [2018]
  Nyckelord :bodybuilding; fitness; gym culture; globalization; cultural consequences; hybridization; homogenization; male aesthetic ideals; Neo-Confucianism; plastic and cosmetic surgery; Korean society; bodybuilding; fitness; gymkultur; globalisering; kulturella konsekvenser; hybridisering; homogenisering; manliga estetiska ideal; neokonfucianism; plastikkirurgi; koreanska samhället;

  Sammanfattning : This study deals with the trend of male bodybuilding in Korea and investigates the motivations and aesthetic ideals of Korean male bodybuilders. The author of the study uses the few hitherto academic research works on the subject and tries to give an overview of the history of Korean bodybuilding. LÄS MER

 4. 4. Stämning, styrka och status : En skildring av barns inställning till och utförande av styrketräning ur ett barndomssociologiskt perspektiv 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Andersson; Max Andersson; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; styrketräning; gym; genusaspekter; barndomssociologi; kultur; kvalitativ; observation; fokusgrupp; etnografi;

  Sammanfattning : Med denna kvalitativa forskningsstudie vill vi bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs.Vi vill också bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. LÄS MER

 5. 5. ”Är det någonstans det finns normer så är det väl på gymmet ” : En kvalitativ studie om hur personliga tränare talar om normer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Mårtensson; Hanna Svahn; [2016]
  Nyckelord :personal trainer; communities of practice; gym culture; norms; informal learning; expectations; health; pedagogy.; personlig tränare; praktikgemenskap; gymkultur; normer; informellt lärande; förväntningar; hälsa; pedagogik.;

  Sammanfattning : Personliga tränare befinner sig otaliga timmar på gymmet där samhällets hälsointresse och normerna kring hälsa och träning är påtagliga. Dessa normer, ideal och förväntningar som finns i denna kontext villkorar lärandet och kan därmed forma och påverka de personliga tränarna. LÄS MER