Sökning: "hälsofrämjande arbete på individnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbete på individnivå.

 1. 1. Personliga tränares konflikt att arbeta hälsofrämjande i den kommersiella gymmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Grahn; Isabelle Mulkerrins; [2019-08-14]
  Nyckelord :Bodily capital; hälsofrämjande arbete; kost; kroppsideal; personlig tränare; säljyrke;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Mia PrimAntal sidor: 45 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser – En litteraturstudie om hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner med ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Vånder; Frida Stenberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; hälsofrämjande; promotion; intervention; organisationsteori; mytperspektiv; Work environment; health promotion; intervention; organizational theory; mythical perspective;

  Sammanfattning : Background: A job is a big part of many people’s lives and can affect their health which makes workplaces an important arena for public health work. Research shows the importance of the combination of health promotion with prevention. Despite knowledge in the subject the number of sick leave continues to increase. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Tinasdotter; Jacqueline Hildingsson; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; health promotion; group level; school nurse; salutogenesis; Gruppnivå; hälsofrämjande arbete; innehållsanalys; salutogenes; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter har förändrats över tid, från medicinska insatser på individnivå till ett fokus på hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skollag, riktlinjer och kompetensbeskrivning beskriver att skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i elevhälsoteamet - för att möta varje elevs behov

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Ekstrand; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsoarbete; elevhälsoteam; samsyn; samverkan och tvärvetenskapligt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekstrand, Linda (2018). Samverkan i elevhälsoteamet – för att möta varje elevs behov. Student Health Team in Collaboration – to meet the Need of every Child. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av överviktsprevention

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filippa Wikström; Anna Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :barn; grundskola; prevention; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är vanligt förekommande bland barn i grundskolan. Ansvaret för att arbeta med överviktsprevention på olika nivåer med skolbarn faller ofta på skolsköterskor. Forskning har visat att det finns svårigheter och utmaningar i detta arbete. LÄS MER