Sökning: "hälsofrämjande arbete på individnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbete på individnivå.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med uppsökande verksamhet i äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Landberg; Sanna Pahkamaa; [2021]
  Nyckelord :Äldre personer; hälsofrämjande; arbetsterapi; förebyggande;

  Sammanfattning : Antalet äldre personer i befolkningen ökar världen över och Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att möta behoven som kommer med en åldrande befolkning. Uppsökande verksamhet i äldreomsorgen syftar enligt socialtjänstlagen till att främja goda levnadsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christine Edlund; Anna Rengbo; [2020]
  Nyckelord :EHM; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Systemteori; Tvärprofessionellt perspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningRengbo, Anna & Edlund, Christine. (2020). EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogers och arbetsterapeuters uppfattningar om sina uppdrag i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulla Ekeberg; [2020]
  Nyckelord :occupational therapist; school; special educators; arbetsterapi; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekeberg, Ulla (2020). Specialpedagoger och arbetsterapeuter uppfattningar om sina uppdrag i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete : Inriktat mot kost och fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :diet; movement; nurse; promotion; student; diet; elev; promotion; rörelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kost och fysisk aktivitet ligger till grund för elevers psykiska, fysiska och sociala välmående. Skolsköterskors främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i skolan. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete - olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; relationellt; systemteori;

  Sammanfattning : Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska enligt Skolverket (2011) bedrivas av all personal som arbetar i verksamheten, varför ett samarbete mellan elevhälsans personal och övrig personal är av stor betydelse. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är helhetsbilden otroligt viktig, eftersom det ingår i uppdraget att kartlägga och genomföra utvecklingsarbete av skolans verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå. LÄS MER