Sökning: "hälta hund"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden hälta hund.

 1. 1. Hundägares identifiering av tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Reiner; Julia Svensson Rosenlund; [2023]
  Nyckelord :smärtbedömning; hund; tecken på smärta; ortopedisk smärta; kronisk smärta; smärtprotokoll; smärttecken;

  Sammanfattning : Hundägare söker ofta veterinärvård när deras hund har smärta, vid dessa möten är det av vikt att djurhälsopersonal har kunskapen att utföra en god smärtbedömning och besluta om lämplig smärtlindring. Likväl har hundägares förmåga att identifiera tecken på smärta en stor roll i att minska hundars lidande och öka deras välfärd. LÄS MER

 2. 2. Hundägares bedömning av smärta hos hund i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Fredriksson; Unni Wrede; [2022]
  Nyckelord :akut; hund; hundägare; kronisk; smärta; smärtbedömning; smärttecken;

  Sammanfattning : Ett stort antal av hundar i Sverige drabbas av smärta. Smärtan kan vara akut eller kronisk och upplevas på varierande sätt som kan leda till att hundarna uppvisar olika tecken på smärta. Smärta har en stark koppling till livskvalitet och välfärd. Smärta medför ett ökat lidande för hundar som går med oupptäckt, obehandlad smärta. LÄS MER

 3. 3. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elsa Alkelin; [2021]
  Nyckelord :UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. LÄS MER

 4. 4. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt på hundar med osteoartrit : utvärderat med aktivitetsmonitor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Wanler; [2020]
  Nyckelord :smärta; hund; osteoartrit; aktivitetsmonitor; accelerometer; Tens; Transkutan Elektrisk Nervstimulering; rehabilitering;

  Sammanfattning : Hälta är den näst vanligaste orsaken till att djurägare idag söker veterinärvård för sina hundar. Kronisk ledsmärta sekundärt till osteoartrit (OA) ger kliniska tecken som stelhet, hälta och motvillighet att röra sig. Smärtan behandlas vanligen farmakologiskt med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID’s). LÄS MER

 5. 5. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER