Sökning: "hållbar utveckling frisörer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hållbar utveckling frisörer.

 1. 1. Tillsynsarbete i frisörbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Lina Wold; [2016]
  Nyckelord :Hairdressers; municipal supervision; regulators; environmental sciences; chemicals; environmental objectives; environmentally damaging activities; the Environmental Code; sustainable business practice; sustainable development; Frisörer; kommunal tillsyn; tillsynsmyndigheter; miljövetenskap; kemikalier; miljömål; miljöskadliga verksamheter; miljöbalken; hållbar verksamhetsutövning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är dels att belysa om frisörbranschens miljöpåverkan genom kemikalieutsläpp, att undersöka hur kommunens tillsynsrutiner ser ut på frisörsalonger runt om i Sverige. Samt undersöka hur dessa rutiner skulle kunna förbättras för att minska farliga utsläpp och utifrån ett miljöperspektiv skapa mer hållbara arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. APU – Arbetsplatsförlagd utbildning. Elektronisk dokumentation - effektivt verktyg under APU?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Molander; Lerma Ottosson; [2007]
  Nyckelord :APU-arbetsförlagd utbildning; Elektronisk dokumentation; gymnasieskola; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Då verkligheten ständigt förändras och skolan skall ha möjlighet att utveckla goda läroprocesser under APU, måste det ske i samklang med APU platserna. Inom de yrkesförberedande utbildningarna är APU (arbetsplatsförlagd utbildning) ett viktigt verktyg för att göra våra elever medvetna om hur dagens arbetsmarknad fungerar och vilka förväntningar som kommer att ställas på dem som blivande arbetstagare och medarbetare. LÄS MER