Sökning: "yrkesutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet yrkesutbildning.

 1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER

 3. 3. Från arbetsmarknadsutbildning till jobb : vad utmärker de utbildningar som framgångsrikast får sina deltagare i arbete?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Larsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; matchning; effektivitet; benchmark; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknadspolitiken håller på att ”reformeras i grunden” som det står i Januariavtalet. I princip all förmedling flyttas från Arbetsförmedlingen till privata aktörer. LÄS MER

 4. 4. Cirklar & Kretsar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zeena Al-Shaha; Sara Byrén; [2019]
  Nyckelord :Matematiklärobok; yrkesutbildning; El- och energiprogram; läromedelsanalys; yrkesmatematik; yrkesprogram; verklighetsbaserad matematik;

  Sammanfattning : Allt fler elever som går på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen saknar den matematiska kompetens som behövs i deras framtida yrken (Muhrman, 2016). Många faktorer har orsakat detta problem, men en av de viktigaste faktorerna är matematiklärarnas bristande kunskaper om elevernas yrkesmatematik (Muhrman, 2016). LÄS MER

 5. 5. Välmående hos pensionärer : Demografiska faktorers betydelse för känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Ilhammar; [2019]
  Nyckelord :KASAM; ekonomisk standard; levnadsförhållanden;

  Sammanfattning : Studier visar att individer som bor på gruppboende är mer tillfredsställda med livet, eftersom de upplever ett större socialt liv genom aktiviteter som boendet erbjuder. Syftet med studien var att undersöka vilka bakomliggande faktorer som avgör att äldre känner välmående. LÄS MER