Sökning: "Stadsdelsförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Stadsdelsförvaltning.

 1. 1. UP FOR GRABS - En komparativ studie om hur Göteborgs stadsdelsförvaltningar tolkar och arbetar med företagsklimatet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Åkesson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Stadsdelsförvaltning; Företagsklimat; Målstyrning; Organisationsteori;

  Sammanfattning : I inledningen konstateras att de lokala insatserna för att påverka den lokala ekonomiska utvecklingen har intensifierats, till stor del på grund av en skiftning av den statliga styrningen och därmed en förändrad relation av de politiska nivåerna. Så är även fallet i Göteborgs stad vilket uttrycks bland annat med budgethandlingens prioriterade mål "Göteborgs företagsklimat ska förbättras, och ett hållbart näringsliv ska främjas. LÄS MER

 2. 2. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER

 3. 3. EN STADSDELSFÖRVALTNING PÅ FACEBOOK. En enkätstudie om vad invånare i Lundby vill se på stadsdelsförvaltningens Facebooksida.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Ann-Catrine Westman; [2017-01-23]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; kommunikationskanaler; extern kommunikation; offentlig förvaltning; enkätstudie; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Ge stadsdelsförvaltningen i Lundby en riktning i hur de kan arbeta med en Facebooksida som kommunikationskanal till sina invånare. Utgångspunkter (s. 7 i uppsatsen), kommunikatörens roll (s. 8 i uppsatsen) om en framgångsrik Facebooksida (s. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsdialog i stadsutvecklingsprojekt - Att som kommun engagera och kommunicera med ungdomar som målgrupp i samband med stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Elsa Jensen; [2017]
  Nyckelord :Ungdomsdialog; stadsutveckling; kommun; stadsbyggnadskontor; stadsdelsförvaltning; ungdomar; delaktighet; involvering; engagemang; kommunikation; strategi; dialogmetoder; beslutsfattande; effektivitet; utvärdering; medborgardialog;

  Sammanfattning : Studien syftar till att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Hur kan vi samverka kring bostadslöshetsfrågor? : Röster från dem det berör

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Pernilla Wangberg; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; Empowerment; Mobilization of partiality; Housing market; Political responsibility; Samverkan; Empowerment; Mobilisering av partiskhet; Bostadsmarknad; Politiskt ansvar;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att fördjupa förståelsen av vilka metoder som kan användas och utvecklas för samverkan kring bostadslöshetsfrågor i Stockholms stadsdelar, samt att identifiera eventuella strukturella hinder som negativt inverkar för individer att förbättra sin situation på bostadsmarknaden. Projektmedarbetare i Hemlöshetssamordnarprojektet i Skarpnäck stadsdelsförvaltning, anställda inom stadsdelen samt enskilda klienter intervjuades och resultatet analyserades utifrån teorier om samverkan, Empowerment och mobilisering av partiskhet. LÄS MER