Sökning: "Stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet Stadsutveckling.

 1. 1. Urbana studierum : länken mellan två campusnoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vilma Videhult Lagerstedt; Emma Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Student city; Urban university; Malmö; Learning; Campus; Social sustainability; Urban development; Environment and behavior; Learning environments; Studentstad; Stadsuniversitet; Malmö; Inlärning; Campus; Social hållbarhet; Stadsutveckling; Miljö och beteende; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Skolåret 2021/ 2022 blev Malmö utnämnd till Årets studentstad med motiveringen“Det är en stad att leva och trivas i både innan, under och efter sina studier ochstudenterna ses som en självklar del av stadens utveckling” (SFS, 2021). Samtidigtvill Malmö Stad tillsammans med Malmö universitet utveckla studentstaden Malmö,och ställer sig frågan hur denna förändring och förbättring skulle kunna se ut. LÄS MER

 2. 2. Turismens bidrag till en levande stadskärna : Branschföreträdares uppfattning kring Örnsköldsviks stadcampings betydelse för detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Johanna Nordin; [2022]
  Nyckelord :shopping; tourism; consumption; distance decay; Turism; Handel; konsumtion; avståndsförfall; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding over tourism contribute to a vibrant city. This will be explored based on a campsite located near Örnsköldsvik city center and how it affects the city retail. This campsite is under investigation by the municipality to be relocated, to make room for exclusive and attractive residences. LÄS MER

 3. 3. Mobility Services and Accessibility to Public and Local Services in Swedish Rural Areas

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eli Rätväg; [2022]
  Nyckelord :MaaS; mobility-as-a-service; Sweden; rural areas; rural transportation; public service; private car use; accessibility; mobility; local accessibility index; public transportation authorities; PTA;

  Sammanfattning : This report aims to study the difficulties when approaching accessibility and mobility challenges in rural areas and explore how rural areas might have been approached with urban methods. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a renowned concept when addressing accessibility and mobility development in both rural and urban areas. LÄS MER

 4. 4. Kvicksunds Marine Community House

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Robbin Modigh; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna; folkets hus; marinbiologi; medborgarforskning; hållbarhet; tak; strandpromenad; stadsutveckling; Kvicksund; båt; forskning; skola; bibliotek;

  Sammanfattning : Kvicksund's marine biological community house is located in northern Eskilstuna right by Lake Mälaren. At the first design, I added a ferry connection and a promenade that connects the north side of Kvicksund with the south. In the "center" is a train station for the Mälaren train that runs through all major cities around Lake Mälaren. LÄS MER

 5. 5. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Nyckelord :Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Sammanfattning : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. LÄS MER