Sökning: "heavy-duty trucks"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden heavy-duty trucks.

 1. 1. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 2. 2. A study of wear and load behaviour on bucket teeth for heavy-duty cable shovels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jamal Choudhry; [2020]
  Nyckelord :DEM; FEM; bucket; teeth; cable shovel; wear; Archard s law; LS-DYNA; scan;

  Sammanfattning : Many of today’s engineering advancements rely on minerals such as copper, gold and iron. For this reason, the mining industry plays an important role for the development of society and technological wonders. Mining excavators are commonly used tools for extracting the minerals from the mine. LÄS MER

 3. 3. Development of a Method to Prepare a Test Fluid with Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vishal Jadwani; [2020]
  Nyckelord :Biodiesel; Heavy-Duty Trucks; Soft Particles; Fuel mixtures; Biodiesel; Tunga lastbilar; Mjuka partiklar; Bränsleblandningar;

  Sammanfattning : Bilindustrin är en av de största bidragsgivarna till koldioxidutsläpp genom fordonsutsläppnär de används. För att göra transportsektorn mer hållbar EU-politik dikterar att inkludera enhögre andel förnybara energikällor i den totala energiförbrukningen och ett sätt att uppnå det äratt införliva biobränslen i de traditionella fossila bränslena. LÄS MER

 4. 4. Dynamic prediction of repair costs in heavy-duty trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Lakshidaa Saigiridharan; [2020]
  Nyckelord :Hurdle Gamma model; Hierarchical hurdle Gamma model; Generalized linear model GLM ; Supervised Machine Learning; feature selection; Akaike Information Criterion AIC ; prediction of repair costs; heavy-duty trucks; truck variants; operational features;

  Sammanfattning : Pricing of repair and maintenance (R&M) contracts is one among the most important processes carried out at Scania. Predictions of repair costs at Scania are carried out using experience-based prediction methods which do not involve statistical methods for the computation of average repair costs for contracts terminated in the recent past. LÄS MER

 5. 5. Alternative Drivetrain for Future Freight Trucks

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Athanasios Tsamos; [2020]
  Nyckelord :future freight trucks; transportation; sustainable fuels; alternative fuels; future mobility; long distance trucks; hybrid mobility; alternative drivetrain; electric trucks;

  Sammanfattning : Presently, heavy-duty trucks are responsible for approximately 25% of global CO2 emissions. Although the world seems to incline towards the transport sector's electrification, the electrification of long-range freight trucks is profoundly challenging. LÄS MER