Sökning: "hemlösa frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden hemlösa frågeställningar.

 1. 1. Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Legowska; [2016]
  Nyckelord :hemlös; bostadslös; karriärmöjligheter; faktorer; aspekter;

  Sammanfattning : Studiens problemområde är att antalet hemlösa i Sverige ökar, vilket därmed utgör ett tydligt samhällsproblem och det kräver ansvarstagande. Hemlöshet är ett komplext faktum som uppkommer med arbetslöshet, ökade boendekostnader och försämringar i välfärdssystemet. LÄS MER

 2. 2. Hemlöshet : Hemlösas perspektiv på den byggda miljön

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :William Alkén; [2015]
  Nyckelord :Hemlöshet; Exkluderande design; Rörelsemönster; Platskänsla; Platsanknytning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera hemlösas perspektiv på den byggda miljön i Stockholmstad. Detta utifrån två frågeställningar: Var bor/vistas hemlösa i Stockholm och varför?Vad finns det för möjligheter och begränsningar i stadens fysiska och strukturellautformning? Arbetet har färgats av teorier från bland annat Emma Jackson som studeratunga hemlösa i London. LÄS MER

 3. 3. Hemlösa missbrukande kvinnor och sexuella identiteter En diskursanalytisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Larsson; [2013-07-03]
  Nyckelord :sexualitet; identitet; hemlöshet; missbruk; kvinna; diskurs;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på tre fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare och tre individuella intervjuer med hemlösa missbrukande kvinnor. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka vilka diskurser som var aktuella gällande hemlösa missbrukande kvinnors sexualitet, samt hur dessa påverkade kvinnornas konstruerande av sexuella identiteter. LÄS MER

 4. 4. ”Supa, slåss, åka radiobil” Hemlösa kvinnors berättelser om våld

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Kuldius; [2013-02-08]
  Nyckelord :hemlöshet; våld mot kvinnor; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ur ett radikalfeministiskt perspektiv analysera kvinnors berättelser om våld kopplat till hemlöshet och missbruk. Följande frågeställningar har legat som grund för studien: Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av våld? Hur kan dessa erfarenheter förstås i relation till kön och makt?Kvinnornas berättelser om våld visade att de flesta av dem blivit utsatta för våld i någon form redan som barn. LÄS MER

 5. 5. Uteliggarens plats i stadens offentliga rum

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Gerdin; [2013]
  Nyckelord :uteliggare; hemlösa; offentliga rum; lag; reglering; utformning; stadsplanering; Sverige; Nordamerika;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att studera hur regleringen kring användningen av offentliga rum påverkar tillgängligheten till offentliga rum för uteliggare i den svenska och den nordamerikanska kontexten. Jag undersöker och diskuterar hur en ökande reglering och övervakning påverkar uteliggare i stadens offentliga rum samt vilka skäl som tas upp för att driva ut dem. LÄS MER