Sökning: "highest coast line"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden highest coast line.

 1. 1. Hur hänger det ihop? : En hydrologisk detaljstudie av ytvattenkonnektivitet mellan sjöar och vattendrag i Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Gustav Högberg; [2022]
  Nyckelord :Earth science; Hydrology; connectivity; surface water; highest coast line; GIS-analysis; rivers; river networks; lakes; geovetenskap; hydrologi; konnektivitet; ytvatten; högsta kustlinjen; GIS-analys; vattendrag; vattendragsnätverk; sjöar;

  Sammanfattning : Surface water hydrology is a deeply studied subject, yet there are barely any studies concerning surface water connectivity, neither micro- nor macro scale. With the explosive development of GIS over the past decade, tools for measuring and analysing rivers and lakes are inumerable. LÄS MER

 2. 2. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Freija Carlstén; [2014]
  Nyckelord :conservation; ecotourism; landscape architecture; sustainable development; Wetland;

  Sammanfattning : The travelling sector is expanding worldwide, which puts all destinations under pressure to have a functioning social system and good resources to manage the problems and take advantage of the opportunities that the tourism sector can offer a community. The area around Kisumu in Kenya, like much of Africa, tourism can simultaneously ensure a stable financial future while it removes, as a result of a growing population, more and more of the scenery that many tourists want to experience. LÄS MER

 3. 3. Water Treatment for the Removal of Iron and Manganese

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Margarita Isaeva; Natasha Montes Castro; [2011]
  Nyckelord :Water purification; Iron; Manganese; oxidants; diffusers; sand filtration; purification facility;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find a suitable method for removal of iron and manganese considering local economic and environmental aspects. El Salvador is situated in Central America with a coast line towards the Pacific Ocean. The country borders Guatemala and Honduras. LÄS MER

 4. 4. Stigande havsnivåer och dess effekt på låglänta länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Åsa Cornander; [2010]
  Nyckelord :klimatförändring; geografi; naturgeografi; stigande havsnivå; låglänta länder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen ökat i genomsnitt 0,74 grader, vilket medför stora effekter för såväl människor som djur och natur. En av de största konsekvenserna till den globala uppvärmningen är att den stigande havsnivån blir allt mer påtaglig världen över. LÄS MER

 5. 5. Frigörelse av kvicksilver och metylkvicksilver till bäckvatten under olika perioder efter skogsavverkning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Mattias Björkman Westin; [2008]
  Nyckelord :mercury; methyl mercury; forestry; clear cutting; iron; sulpher;

  Sammanfattning : High levels of Hg in fish in Swedish lakes have been a problem along time in Sweden. The major concern is production and accumulation of the most toxic form of mercury; methyl mercury (MeHg). LÄS MER