Sökning: "horror games"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden horror games.

 1. 1. Hur uppstår kuslighet i liminala ytor bland spel som inte faller under genre skräck?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Johansson; Jens Söderlund; Joel Blom; [2023]
  Nyckelord :Kuslighet; Limnalitet; Liminal Spaces; Spel;

  Sammanfattning : Hur uppstår kuslighet i liminala ytor bland spel som inte faller under genren skräck? Detta är frågan som kommer försöka besvaras i form av analyser med studier om diverse variabler som ljus, uppsikt, yta, kontext, m.m. LÄS MER

 2. 2. The effect of red-light sources on the player experience of a horror game level

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Irma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Horror games; 3D modeling; lighting in video games; color study; color psychology; red;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the color red can potentially affect the player’s perception of horror game environments. The test was conducted by asking participants to play through a horror level made in Unreal Engine 4 which used realistic-looking assets. LÄS MER

 3. 3. A Close Reading of Two Invisible Survival-Horror Characters: : A comparison between the Kaernk from Amnesia: The Dark Descent and the Walrider from Outlast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Ariana Morgana; Ricky Lilja; [2022]
  Nyckelord :character design; close-reading; enemy design; horror games; invisible enemy; survival horror; video games; Walrider; Outlast; Kaernk; Amnesia: The Dark Descent;

  Sammanfattning : This thesis looks at two invisible characters, the Kaernk from Amnesia: The Dark Descent and the Walrider from Outlast, to investigate how these characters are incorporated into and contribute to elements found within survival-horror games, and how their design affects the player. The thesis uses a close-reading methodology adapted for video-games to generate data used to first describe each of the characters and the scenario where they are first encountered, and later analyze and discuss the data, as well as compare the data from each character to one another. LÄS MER

 4. 4. Hunting for a Narrative : Bloodborne's Narration of Horror Through Gameplay and Text

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Kenan Muhamedagic; [2022]
  Nyckelord :Bloodborne; video games; narration; mechanics; carceral horror;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skrik i survival horror spel : Den upplevda skillnaden mellan kvinnligt och manligt skrik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Granath; [2022]
  Nyckelord :Skräck; survival horror; ljud; spel; röster; skrik;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer vara inriktat på personers upplevelser om skrik i ett survival horror-spel. Bakgrunden går igenom vad skräck och rädsla är, ljudets betydelse i spel och skräckspel, och sist om människan och vår inställning till röster och specifikt skrik. LÄS MER