Sökning: "hur påverkas traditioner samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hur påverkas traditioner samhället.

 1. 1. ”Att leva med heder” : Hur socialförvaltningen, skolan och polisen arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Bicen Sevilay; [2018]
  Nyckelord :Heder; kön; kultur; socialförvaltningen; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : Sverige är ett heterogent land med många olika kulturella influenser från andra länder, vilket medför krav på förståelse för andra traditioner, värderingar och normer. Det övergripande syftet med studien är att undersöka och belysa olika hedersnormer, vilka som berörs och hur socialförvaltningen, polisen och skolan i Stockholms län arbetar med de här frågorna idag. LÄS MER

 2. 2. Våga satsa, våga misslyckas : en undersökning av hur lantbrukare påverkas av ett misslyckande

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Carolina Jutell; Malin Malmberg; [2015]
  Nyckelord :misslyckande; lantbruksföretagare; entreprenörskap; självkänsla; stigmatisering;

  Sammanfattning : Ett misslyckande kan definieras på många olika sätt, beroende på lokala omständigheter och traditioner samt personliga värderingar. Det kan variera mellan total konkurs av ett företag eller en person, till enstaka uteblivna inbetalningar. Gemensamt för många definitioner är dock en stark sammankoppling med negativitet och felaktighet. LÄS MER

 3. 3. "En kronans karl ska tåla starkt!" Analys av de manliga karaktärerna i Vilhelm Mobergs Din stund på jorden utifrån manlighetsforskningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Nimfors; [2011]
  Nyckelord :Manlighetsforskning; Vilhelm Moberg; Din stund på jorden;

  Sammanfattning : Då det under analysens gång har urskiljts flera mansbilder i Din stund på jorden, kan jag hålla med manlighetsforskare som t.ex. Claes Ekenstam att manlighet är något som hela tiden påverkas av samhälliga förändringar och ideologier. LÄS MER

 4. 4. Kulturmötet i capoeiran i Sverige   : en kulturantropologisk undersökning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2009]
  Nyckelord :Capoeira; kulturmöten; antropologi; Brasilien; kampsport; identitet; etnicitet; kulturkrock; Bourdieu; Tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Aim Capoeira is a sport and art form strongly associated with the Brazilian culture. The main aim of the study was to examine how the capoeira is introduced into the Swedish society. Also to study the practitioners and trainers experience around the culture meeting. LÄS MER

 5. 5. Bilden av pappan - en textanalys av tidningen Vi Föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marie Cristina Sahlén; [2006]
  Nyckelord :pappa; textanalys; Vi Föräldrar; strukturfunktionalism; modernitet och självidentitet; maskulinitet; Gender studies; Genusvetenskap; Social structures; Sociala strukturer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under sextio och sjuttiotalet genomfördes en del förändringar som gjorde att man började ifrågasätta den traditionella rollen av att kvinnan skulle vara hemma och ta hand om barnen. Föräldraförsäkringen som kom 1974 gjorde att båda föräldrarna hade samma möjligheter att stanna hemma med sina barn och få ersättning. LÄS MER