Sökning: "increased population"

Visar resultat 1 - 5 av 1979 uppsatser innehållade orden increased population.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
  Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av jämlik omvårdnad hos patienter med melaninrik hud : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josephine Callton; Einaas Idrees; [2023]
  Nyckelord :Melaninrik hud; patient; erfarenhet; omvårdnad; jämlikhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är runt 2 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket har ökat antalet personer med melaninrik hud i landet. Vardagsrasism mot personer med melaninrik hud är vanligt i samhället. Dessutom kan omvårdnaden av melaninrika patienter påverkas av skillnader i symptom och mätvärden. LÄS MER

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 4. 4. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gabriella Falk; [2023]
  Nyckelord :Socker; livsmedel; barnmat; sockerskatt; matvanor; folkhälsa; livsmedelsföretag; samhällsekonomi; beslutsteori; strategi;

  Sammanfattning : Allt fler länder börjar se ett växande folkhälsoproblem samt att det samhällsekonomiska perspektivet påverkas negativt till följd av en hög sockerkonsumtion bland befolkningen. I Sverige har man börjat se en minskning av direktkonsumtionen av socker (råsocker och bitsocker) samtidigt som intaget av socker i form av choklad, konfektyr som bakverk, godis samt läskedrycker har ökat kraftigt. LÄS MER

 5. 5. Incorporation of Environmental Features into Peacebuilding Initiatives at Three Actor Leadership Levels : A Case Study of Liberia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mathilda Olsson; [2023]
  Nyckelord :Environmental Peacebuilding; Conflict; Natural resources; Forest resources; Forest resource management; Human needs; Actors in peacebuilding; Community forestry; Liberia;

  Sammanfattning : Environmental change and degradation, and increasing intrastate armed conflict are two pressing challenges of our time. Regions with highest rates of intrastate armed conflict have shown to overlap with regions of highest dependency on natural resources for livelihood provision and survival, where research of interrelatedness between conflict and environmental degradation, the environment-conflict nexus, increased during the 1990s. LÄS MER