Sökning: "integrerad produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden integrerad produktion.

 1. 1. Design and system integration of a rim jet solution utilizing DFMA

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Gustav Adolf Adler; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Moving a new innovative idea from the drawing board to production is no easy feat. The Swedish sea rescue society (SSRS) has for the past years fostered a new design solution for their jet skis, a alternative water jet that removes the centre hub and utilises rim drive technology. LÄS MER

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 3. 3. Flexible high chair for home environments : Development of a first prototype solution that facilitate storage and transportation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Alice Axelsson; [2019]
  Nyckelord :High chair; Child furniture; Product development; Barnmatstol; Barnmöbler; Produktutveckling;

  Sammanfattning : When small children eat, they usually sit in a high chair to reach the same table level as the adults. There are many different kinds of high chairs on the market with different functionalities, such as high chairs that grows with the child and high chairs that are attached to ordinary chairs. LÄS MER

 4. 4. Flödeseffektivitet i partneringprocessen : En studie av produktbestämningsskedet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hilma Anjevall; Johannes Jääskeläinen Nyberg; [2019]
  Nyckelord :partnering; collaborative working methods; flow efficiency; design phase; Lean; agile project management; integrated project delivery; partnering; samverkan; flödeseffektivitet; produktbestämning; projektering; tidiga skeden; Lean; agil projektledning; integrerad projektleverans;

  Sammanfattning : Partnering som arbetssätt har funnits i Sverige sedan slutet av 90-talet och kommit att bli allt vanligare, särskilt inom offentligt byggande. Arbetssättet är en reaktion på det traditionella förfarandet som kritiserats för att vara fragmentiserat och innebära dåligt utnyttjande av kunskap och skapa många konflikter. LÄS MER

 5. 5. Analys av en returprocess inom omnihandel : Analysis of a return process in omni channel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jonathan Kisch; Albert Lindhagen; [2018]
  Nyckelord :returns management; reverse logistics; processing speed; process integration; omni channel; bearbetningshastighet; processintegration; omnikanaler;

  Sammanfattning : The purpose with the study is to provide a basis for an implementable, improved returns management process. This will help to obtain an empirical result for Lager 157 and to fill any scientific knowledge gap. The study has been divided into two research questions that are of a hierarchical nature. LÄS MER