Sökning: "Maria Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Maria Bergström.

 1. 1. Learning from the other : Dialogues with unaccompanied refugee children about barriers and possibilities for health and participation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Tornée Bergström; [2020]
  Nyckelord :learning; health; illness; the other; unaccompanied refugee children; everyday life; dialogue; direct scribing; belonging; othering; categorization; dislocation; phenomenology; hermeneutics; pragmatism;

  Sammanfattning : As a departure for the study, statistics regarding the increased experiences of illness, especially psychic, among children and youth, were presented. With inspiration from Maxwell´s (2013) interactive design, and guided from the perspectives of phenomenology, hermeneutics, and pragmatism, the study was placed into the lived everyday world of the participants. LÄS MER

 2. 2. Idyllen som krossas : En kvalitativ studie om hur lokalpress och kvällspress gestaltar en bygd efter ett mord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Maria Andersson Bergström; Emma Hällgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; media; tabloid; local newspaper; victim; perpetrator; crime; local community; critical discourse analysis; Aftonbladet; Barometern; Falu-kuriren; Hudiksvalls tidning; Skaraborgs Allehanda;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the local newspapers (Barometern, Falu-kuriren, Hudiksvalls tidning, Skaraborgs Allehanda) and the tabloid (Aftonbladet) portray the local community in a village after a murder occured and how it affects the image of the village over time. In this study we therefore studied four different murders that occured in small swedish villages. LÄS MER

 3. 3. Förföljd av reklam? - En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; individanpassad reklam; dataskydd; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå. Genom analys av olika typer av data som enskilda lämnar ifrån sig på den digitala och/eller fysiska marknaden kan företag identifiera potentiella konsumenter och målinrikta sin reklam. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors möjligheter till självreflektion inom psykiatrisk vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :Nurse attitude; Nurse experience; Psychiatric nursing; Self-reflection; Self assessment; Self-concept; Health personnel attitudes; Self-perception; Sjuksköterskors attityder; Sjuksköterskors erfarenheter; Psykiatrisk omvårdnad; Självreflektion; Självmedvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självreflektion innebär att kunna iaktta sig själv, sina reaktioner och att kunnasamtala med sig själv om sina handlingar och om sina upplevelser. Det är ett medvetetsökande efter förståelse. Reflektion ger möjlighet att utveckla yrkesmässig medvetenhet omsitt eget sätt att fungera och reagera. LÄS MER

 5. 5. Var är min hemvist? - En jämförelse mellan hemvistbedömningen i EU:s arvsförordning och svensk skatterätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2017]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; hemvistprincipen; hemvistbegreppet; arvsförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today it is common for people to move across borders to live, study, work or retire. A person’s residence is linked to an increasing number of rights and obligations in society, which creates an increased need for both the individual and the state to determine where a person has its residence in different situations. LÄS MER