Sökning: "Julia Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Julia Bergström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Arin Bakr; Julia Pettersson Bergström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hälsopromotörer inom Folktandvården - Enintervjustudie om behovet avhälsofrämjande arbete inomtandvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alice Bergström; Emmi Ekman; Julia Jägmar; [2021-08-30]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Hälsopromotion ; Jämlik hälsa; Levnadsvanor; Munhälsa ; Samverkan;

  Sammanfattning : En förbättrad munhälsa hos framförallt barn är ett viktigt steg för att minska ojämlikheterna i allmänhälsan mellan olika grupper i samhället. Att förebygga karies hos barn har visats vara viktigt ur flera hälsoaspekter. LÄS MER

 3. 3. Friterade sjöstjärnor, knöltångssallad eller panerad signalsjögurka till lunch?: En studie av svenska kustboendes acceptans till alternativa typer av havsmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Bergström; [2021-07-07]
  Nyckelord :Scary Seafood; alternativ havsmat; trekomponentsmodellen; attityder; miljöattityder; novel food;

  Sammanfattning : This paper applies an explorative approach to research south Swedish coast inhabitants’ acceptance towards local non-traditional seafood. The paper’s basis is derived from a report that points out the potential of sustainable harvesting and cultivation of species groups belonging to cnidaria, crustaceans, molluscs, echinoderms, tunicates and algae along the Bohus coast. LÄS MER

 4. 4. "Det är roligare att jobba med människor än att hålla på och bygga saker" : En undersökning om killars upplevelser av Vård- och omsorgsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Cornelia Claesson; Julia Bergström; [2021]
  Nyckelord :gymnasieval; maskulinitetsnormer; normbrytande val; påverkansfaktorer; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans program är könssegregerade vilket kan resultera i att individer begränsas i sina val på grund av könsroller. För killar ses gymnasievalet som mer begränsat om de tenderar att upprätthålla samhällets maskulinitetsnormer. Syftet med undersökningen är att synliggöra killars upplevelser av att göra ett normbrytande val. LÄS MER

 5. 5. Bilderboken i historien : En komparativ bildanalys av temat vänskap i böckerna om Solägget, Alfons Åberg och Moa och Milo

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sigrid Sköldblom; [2020]
  Nyckelord :bilderböcker; bildanalys; historia; illustrationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen innehåller en komparativ semiotisk bildanalys där tre bilderböcker från olika tidsperioder undersöks. Arbetet utgick från början med intresset för bilderboken i historien och tack vare det slumpmässiga mötet mellan Moa och Milo av Josephine Ljungberg, Julia Persson och Reuben Vas, Aja baja, Alfons Åberg av Gunilla Bergström och Solägget av Elsa Beskow kunde denna uppsats ta sin form. LÄS MER