Sökning: "intensiv beteendeterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden intensiv beteendeterapi.

 1. 1. Intensiv beteendeterapi, IBT för elever med autism och utvecklingsstörning. En arbetsmetod för elever och lärare i träningsskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Den här studien handlar om elever med autism och utvecklingsstörning och om en arbetsmetod som kallas för intensiv beteendeterapi/träning, IBT. Intensiv beteendeträning är inte bara en mängd övningar som möjliggör utveckling av ett flertal av barnets förmågor. LÄS MER

 2. 2. Intensiv beteendeterapi för förskolebarn med autism : En studie om pedagogers erfarenheter av att arbeta med intensiv beteendeterapi i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ylva Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :autism; Intensiv Behavioral Therapy; preschool; social interaction; communication;

  Sammanfattning : This study investigates educators’ experience of Intensive Behavioral Therapy (IBT) for preschool children diagnosed with autism. The aim is to examine, from the educators’ perspective, how useful this method has been, what difference it made for the children with autism that took part in this training and also how the educators’ have been able to organize and implement the method. LÄS MER

 3. 3. En pilotstudie av kognitiv beteendeterapi i grupp för behandling av emetofobi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Edberg Ellen; Marianne Di Schiena; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Emetofobi innebär en intensiv rädsla för att kräkas. Fobin medför stort lidande för patienten, men forskningen om behandling av emetofobi är mycket begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka om gruppbehandling med kognitiv beteendeterapi kunde minska graden av emetofobiska symptom. LÄS MER

 4. 4. Intensiv beteendeterapi för förskolebarn med autism: Utvärdering i en klinisk verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Silverskiöld; Matilda Larberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skinner i kuddrummet : Personalfaktorer i förskola som påverkar effekten av beteendeterapi för barn med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lars Klintwall Malmqvist; [2009]
  Nyckelord :psychotherapy; allegiance; autism; behavioral therapy;

  Sammanfattning : Flera olika behandlingsmetoder för autism finns utvecklade, även om bäst stöd finns för intensiv beteendeterapi (IBT). Variationen i behandlingseffekt inom IBT är dock stor. I Sverige används IBT på förskolor, sannolikt med varierande framgång. LÄS MER