Sökning: "intimt"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet intimt.

 1. 1. Att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Norrgård; Hanna Haarahiltunen; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; kvinnor; omvårdnad; sexuella övergrepp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp innebär en sexuell handling eller försök till en sexuell handling riktad mot en persons sexualitet genom tvång. Kvinnor som har varit utsatta för ett sexuellt övergrepp kan söka vård på akutmottagning eller inom primärvården. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa hos kvinnor som erfarit intimt partnervåld : i relation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Börjesson; Matilda Roos; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; Våld i nära relation; Fysisk aktivitet; Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; PTSD; Stress; Depression; Kvinnor; Post traumatisk stress syndrom;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka om psykisk ohälsa var mindre förekommande hos fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld, jämfört med ej fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld. Frågeställningarna var; för grupperna fysiskt aktiva kvinnor och ej fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld skiljde sig (1) grad och symtom av Post traumatiskt stress syndrom (PTSD)? (2) grad och symtom av depression? (3) grad och symtom av stress? Metod Urvalet var 97 kvinnor som erfarit intimt partnervåld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Lundaahl; Malin Strömberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: En av tre kvinnor i världen uppskattas ha upplevt fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Våldet utförs oftast av en närstående partner och konsekvenserna av våldet har en stor betydelse för den utsatta kvinnans välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 5. 5. Barn som bevittnat våld inom hemmet En kvalitativ studie om hur det går att förstå vart barn som bevittnat våld inom hemmet lägger skulden för våldet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Blomberg; Elin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :våld inom hemmet; barn; attribution; skuld; intimt partnervåld;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur vi kan förstå barnets subjektiva perspektiv när det kommer till var barnet förlägger skulden för det våld inom hemmet som barnet har bevittnat mellan sina föräldrar. Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med barn i åldrarna 9-13 år som har bevittnat våld inom hemmet mellan sina föräldrar. LÄS MER