Sökning: "it-forensik"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet it-forensik.

 1. 1. Integritet av IT-forensiska verktyg för automatisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Roberto Canovas Thorsell; [2021]
  Nyckelord :Digital forensics; automated analysis; Autopsy; Magnet Axiom; IT-forensik; automatisk analys; Autopsy; Magnet Axiom;

  Sammanfattning : IT-relaterad brottslighet ökar lavinartat och Polismyndigheten står inför nya utmaningar i att identifiera gärningsmän. Allt mer mjukvaror och tjänster blir automatiserade och det gäller även mjukvarorna som Polismyndigheten använder sig av. LÄS MER

 2. 2. Digital bevisning : En definition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emma Jacobsson; Ebba Andersson Wistad; [2021]
  Nyckelord :Digital evidence; IT-forensic; Anti-computer forensics; Digital bevisning; Digitala bevis; Anti-forensik; IT-forensik;

  Sammanfattning : The digitalization of society has contributed to a more convenient lifestyle for the Swedishpopulation. Our everyday life includes digital technology that saves information about us and our actions from digital devices. Collected digital information can be admissible as evidence in a legal process. LÄS MER

 3. 3. En modell för utformandet av biografiska ordböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Ginman; [2021]
  Nyckelord :Biographical dictionaries; password Cracking; Dictionary attack; police; digital forensics.; Biografiska ordböcker; lösenordsknäckning; ordboksattack; Polis; it-forensik.;

  Sammanfattning : Every website, computer and IT system have users who need to verify their identity throughauthentication. The most common form of authentication today is to apply an alphanumericpassword. LÄS MER

 4. 4. Deepfakes inom social engineering och brottsutredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Björklund; [2020]
  Nyckelord :deepfakes; social engineering; brottsutredningar; social manipulering; IT-forensik; digital forensik;

  Sammanfattning : ”Deepfake” är en förkortning av ”deep learning” och ”fake”. Deepfakes är syntetisk audiovisuell media som använder sig av maskininlärning för att generera falska videoklipp, bilder och/eller ljudklipp. LÄS MER

 5. 5. Liveutvinning av RAM vs hiberfil.sys för minnesforensik i Windows 10

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mathias Karlsson; Oskar Anderberg; [2020]
  Nyckelord :RAM; it-forensik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER