Sökning: "järnvägsfordon"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet järnvägsfordon.

 1. 1. Val av spänning och frekvens i den svenska järnvägens kontaktledningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Torkel Höglund; [2018]
  Nyckelord :15 kv 16? hz; 25 kv 50 hz; banelektrifiering; haparandabanan; järnvägsfordon; kontaktledningsmatning; kostnadseffektivisering; kraftförsörjning; lok; motorvagn; omformare; omformarstation; omriktare; ostlänken; svc-filter; traktionsmatning; öresundsbron; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For historical reasons, Swedish railways use 15 kV/16? Hz overhead contact lines for train traction, while the most common standard worldwide is 25 kV/50-60 Hz. This leads to higher investment costs for railway conversions and expansions, and to greater energy losses in the distribution of electricity to the trains. LÄS MER

 2. 2. Resource efficient travel mode recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Lovisa Runhem; [2017]
  Nyckelord :transportation mode recognition; hierarchical classification; smartphone sensors;

  Sammanfattning : In this report we attempt to provide insights to how a resource efficient solution for transportation mode recognition can be implemented on a smartphone using the accelerometer and magnetometer as sensors for data collection. The proposed system uses a hierarchical classification process where instances are first classified as vehicles or non-vehicles, then as wheel or rail vehicles, and lastly as belonging to one of the transportation modes: bus, car, motorcycle, subway, or train. LÄS MER

 3. 3. Mobil hjulskadedetektor för järnvägsfordon

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Niklas Rosenquist; Lukas Sköld; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fördelning av energikostnader på flera tågoperatörer

  L2-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Marcus Wik; [1994]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt riksdagsbeslut skall fler företag än SJ få möjlighet att bedriva järnvägstrafik. Hur skall då Banverkets energikostnader för kontaktledningsnätet fördelas mellan de olika trafikerande före­tagen? Individuella mätningar på järnvägsfordonen kan vara ett sätt att skapa ett underlag för hur energikostnadema skall fördelas. LÄS MER