Sökning: "järnvägsfordon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet järnvägsfordon.

 1. 1. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Improvement of Steering Performance of a Two-axle Railway Vehicle via Look-up Tables Estimation

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Prapanpong Damsongsaeng; [2020]
  Nyckelord :Two-axle railway vehicle; Active steering system; Look-up tables; Time-varying wheel-rail contact parameters; Två-axligt järnvägsfordon; aktiv styrning; uppslagstabeller; tidsvarierande hjul-rälskontaktparametrar;

  Sammanfattning : A conceptual design of an innovative two-axle lightweight railway vehicle for commuter services is carried out at KTH Railway Group. An active wheelset steering is introduced to improve the curving performance of the vehicle, which is one of the critical performance requirements. LÄS MER

 3. 3. Val av spänning och frekvens i den svenska järnvägens kontaktledningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Torkel Höglund; [2018]
  Nyckelord :15 kv 16? hz; 25 kv 50 hz; banelektrifiering; haparandabanan; järnvägsfordon; kontaktledningsmatning; kostnadseffektivisering; kraftförsörjning; lok; motorvagn; omformare; omformarstation; omriktare; ostlänken; svc-filter; traktionsmatning; öresundsbron; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For historical reasons, Swedish railways use 15 kV/16? Hz overhead contact lines for train traction, while the most common standard worldwide is 25 kV/50-60 Hz. This leads to higher investment costs for railway conversions and expansions, and to greater energy losses in the distribution of electricity to the trains. LÄS MER

 4. 4. Resource efficient travel mode recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Lovisa Runhem; [2017]
  Nyckelord :transportation mode recognition; hierarchical classification; smartphone sensors;

  Sammanfattning : In this report we attempt to provide insights to how a resource efficient solution for transportation mode recognition can be implemented on a smartphone using the accelerometer and magnetometer as sensors for data collection. The proposed system uses a hierarchical classification process where instances are first classified as vehicles or non-vehicles, then as wheel or rail vehicles, and lastly as belonging to one of the transportation modes: bus, car, motorcycle, subway, or train. LÄS MER

 5. 5. Mobil hjulskadedetektor för järnvägsfordon

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Niklas Rosenquist; Lukas Sköld; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER