Sökning: "kåseri"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kåseri.

 1. 1. Narrens frihet : Samhällskritik, ideologi och ironi i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sonia Blomquist; [2017]
  Nyckelord :Anderz Harning; kåseri; ironi; samhällskritik; ideologi; stilmedel; retorik;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992. LÄS MER

 2. 2. Enbart för de invigda öppnar sig texten fullt ut : Om gymnasieelevers genremedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sven-Göran Karlsson; [2009]
  Nyckelord :genre; genrer; genremedvetenhet; genrekompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska ett antal gymnasieelevers genrekompetens och avgöra hur kapabla de är att placera in texter i olika genrer, samt vad som får dem att betrakta en text som tillhörig en specifik genre. Detta görs genom en tvådelad undersökning där en grupp elever ombeds genrebestämma fyra autentiska texter (en saga, ett kåseri, en skräcknovell och en nyhetsartikel) samt motivera sina val, medan ytterligare en grupp elever fritt får beskriva vad de anser som specifikt för dessa fyra genrer. LÄS MER