Sökning: "karin ahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden karin ahlgren.

  1. 1. Nätverkens betydelse för CleanTech-industrin i Västra Götalandsregionen

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Ahlgren; Zandra Trulsson; Magnus Glennborn; [2008-08-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Clean Technology, CleanTech, är ursprungligen ett amerikanskt begrepp som relativt nyligen etablerades i Sverige. EU:s definition av CleanTech visar på dess bredd: ”all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”. LÄS MER