Sökning: "koccidier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet koccidier.

 1. 1. Koccidier hos tamkanin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Hardenberg; [2013]
  Nyckelord :kanin; koccidier; koccidios; Eimeria; prevalens; patogenes; patogenicitet symptom;

  Sammanfattning : Koccidier (Eimeria spp) är encelliga parasiter som kan angripa antingen tarmkanalen eller lever och gallgångar hos tamkaniner. Sjukdomar i digestionskanalen är ofta komplexa och utgör ett stort problem hos kaniner världen över. Faktorer som påverkar sjukdomsförekomst och förlopp är således av intresse att belysa. LÄS MER

 2. 2. Trender inom kalvhälsan baserat på information från kalvpaketet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Hertel; [2012]
  Nyckelord :Kalvhälsa; Luftvägssjukdomar hos kalv; Diarré hos kalv; Totalproteiner;

  Sammanfattning : Kalvar är en besättnings framtid, men av flera orsaker riskerar denna grupp ofta att hamna i skymundan, t.ex. på grund av tidsbrist. Besättningar kan ansluta sig till Svenska Djurhälsovårdens nöthälsovård i så kallade paket. LÄS MER

 3. 3. Calf health before and after change in housing system – isolated barn vs. hutches

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annika Nilsson; [2012]
  Nyckelord :calf health; hutch; isolated barn; pneumonia; diarrhoea;

  Sammanfattning : Calf health is of importance both from a financial perspective and from an animal welfare point of view. Housing system and environment are factors affecting the calves’ health. LÄS MER

 4. 4. Effects of koccidiae- and nematode infections in first-year grazing calves

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Fredrika Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :betesparasiter; koccidios; diarré; E. alabamensis; inokulering;

  Sammanfattning : Twenty-four calves, which had not grazed previously, were divided into four groups. They were subsequently inoculated orally with either E. alabamensis oocysts, O.ostertagi/C. LÄS MER

 5. 5. Ekologiskt uppfödda kycklingar : en jämförelse mellan två olika foder

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Åsa Lagerstedt; [2006]
  Nyckelord :slaktkyckling; ekologisk; närodlat foder; utevistelse; KRAV;

  Sammanfattning : Organic rearing of broilers is not a large production in Sweden. In order to create a sustainable yet efficient production of organically produced poultry meat, at a price that the consumers are willing to pay, much more knowledge is needed. It is therefore important to do more research on organic broilers under Swedish conditions. LÄS MER