Sökning: "kognitiva intellektuella svårigheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kognitiva intellektuella svårigheter.

 1. 1. Stöd till förskolebarn med kognitiva/intellektuella svårigheter. : Förskollärares erfarenheter av tidigt stöd till barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling - Intervjuer utifrån vinjetter.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Öman Gräll; Åsa Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Förskolebarn; kognitiva intellektuella svårigheter; stöd och tidiga insatser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidiga insatser i förskolan är betydelsefullt för det enskilda barnets utveckling och lärande. Detta gäller särskilt om ett barn tenderar att få svårigheter i sin utveckling. LÄS MER

 2. 2. Högteknologiskt samtalsstöd vid demens : En analys av samtal med och utan surfplatta med applikationen Book Creator

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten

  Författare :Aina Birchwood; Matilda Hammarberg; [2015]
  Nyckelord :Dementia; communication; high technological communication aid; Book Creator; interactional phenomena; Conversation Analysis; Demens; kommunikation; högteknologiskt samtalsstöd; Book Creator; samtalsfenomen; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Antalet personer insjuknade i demenssjukdom stiger, från 25 miljoner år 2000 till vad som beräknas uppgå till 63 miljoner år 2030. Demens kan beskrivas som en global störning av intellektuella funktioner där den kognitiva förmågan inklusive kommunikation är påverkad. LÄS MER