Sökning: "korsförlamning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet korsförlamning.

 1. 1. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Timjan Åkerholm; [2018]
  Nyckelord :korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Sammanfattning : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. LÄS MER

 2. 2. Arabiska fullblodshästar i Sverige - utfodring, hälsa och hästhållare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Annie Larsson; [2015]
  Nyckelord :utfodring; skötsel; häst; arabiska fullblodshästar; enkät;

  Sammanfattning : Rätt utfodring och skötsel är viktiga faktorer för att undvika sjukdomar som kolik, magsår, och utveckling av stereotypier etc. Det finns dock forskning som indikerar att även ras kan påverka risken för att drabbas av dessa sjukdomar, och att raser som t.ex. LÄS MER

 3. 3. Korsförlamning : etiologier, diagnostik och terapi.

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonathan Forstenius; [2011]
  Nyckelord :rhabdomyolys; korsförlamning; häst; elektrolyter; myopati;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utfodringens betydelse för hästens hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cornelia Andersson; [2010]
  Nyckelord :Häst; Digestion; Utfodring; Hälsa;

  Sammanfattning : Hästägaren är den som har det yttersta ansvaret för hästens välbefinnande. En viktig uppgift är att se till att hästen får ett väl anpassat foder för att undvika foderrelaterade sjukdomar. Det finns stora skillnader mellan den domesticerade och den vilda hästens foderstat. LÄS MER

 5. 5. Characteristics and dietary management of Exertional Rhabdomyolysis in horses

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ylva Freed; [2008]
  Nyckelord :tying-up; exertional rhabdomyolysis; polysaccharide storage myopathy; malignant hyperthermia;

  Sammanfattning : Tying-up or exertional rhabdomyolysis (ER) was previously known as Monday-morning disease (Zentek, 1991). Monday morning disease was associated with workhorses that was given a day of rest after a week of hard work. LÄS MER