Sökning: "kvinnors utsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden kvinnors utsatthet.

 1. 1. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 2. 2. #metoo och ett förklätt missnöje : en studie av kritikstormen efter ett omdebatterat avsnitt av Uppdrag Granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Sarah Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Journalistik; Näthat; Systerskap; Feminism; #metoo; Missnöje; Demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den kritik som riktades mot en kvinnlig journalist i ett laddat politiskt läge, det vill säga #metoo, och samtidigt studera hur feminism avtecknar sig i detta. Ett samhälle där kommentarsfält har blivit en etablerad arena för offentlig diskussioner, innebär ökad utsatthet för journalister. LÄS MER

 3. 3. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSE AV VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Hedström; Sara-Linn Wallin; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Upplevelse; litteratur studie; Våldsutsatt kvinna; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trettiosex procent av världens kvinnor utsätts för våld idag. Den vanligaste formen är mäns våld mot kvinnor och då framförallt inom parrelationer. Att vara våldsutsatt kvinna syns sällan utifrån och upplevs i många fall som ett känsligt ämne att tala om. LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relation : Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Ekholm; Pauline Olsson; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; patientperspektiv; bemötande inom hälso- och sjukvården; hälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem. Våldet innefattar inte enbart fysiskt våld mot kvinnans kropp utan även att kvinnan skadas psykiskt genom exempelvis kränkningar, isolering och skuldbeläggning. LÄS MER

 5. 5. KYRKA & GEMENSKAP - En antropologisk studie av kyrkans relevans i det sekulariserade samhället

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nomi Zaffar; [2018-02-28]
  Nyckelord :Kyrka; kristendom; gemenskap; samhälle; sekularisering; modernitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om kyrkans relevans i det svenska samhället. Kyrkan är en uråldrig institution som har varit en viktig del i det svenska samhället och är det fortfarande. Trots att kristendomen spelar en mindre betydande roll idag, så är kyrkan fortfarande aktiv i samhället. LÄS MER