Sökning: "kvinnors utsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kvinnors utsatthet.

 1. 1. Gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och depression

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Persson; Lovisa Stenbeck; [2020]
  Nyckelord :Depression; Depressive disorder; Experiences; Pregnancy; Vulnerability; Depression; Graviditet; Nedstämdhet; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : De gravida kvinnorna befann sig i en extra sårbar livssituation som visade sig bero på olika faktorer, såsom graviditetsrelaterade faktorer, socioekonomisk utsatthet, svåra livshändelser och hur de upplevde mötet med vården. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa kvinnor på vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra vårdinrättningar. LÄS MER

 2. 2. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 3. 3. #metoo och ett förklätt missnöje : en studie av kritikstormen efter ett omdebatterat avsnitt av Uppdrag Granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Sarah Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Journalistik; Näthat; Systerskap; Feminism; #metoo; Missnöje; Demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den kritik som riktades mot en kvinnlig journalist i ett laddat politiskt läge, det vill säga #metoo, och samtidigt studera hur feminism avtecknar sig i detta. Ett samhälle där kommentarsfält har blivit en etablerad arena för offentlig diskussioner, innebär ökad utsatthet för journalister. LÄS MER

 4. 4. VÅLDSUTSATTA KVINNORS UPPLEVELSE AV VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Hedström; Sara-Linn Wallin; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Upplevelse; litteratur studie; Våldsutsatt kvinna; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trettiosex procent av världens kvinnor utsätts för våld idag. Den vanligaste formen är mäns våld mot kvinnor och då framförallt inom parrelationer. Att vara våldsutsatt kvinna syns sällan utifrån och upplevs i många fall som ett känsligt ämne att tala om. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation : Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Ekholm; Pauline Olsson; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; patientperspektiv; bemötande inom hälso- och sjukvården; hälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem. Våldet innefattar inte enbart fysiskt våld mot kvinnans kropp utan även att kvinnan skadas psykiskt genom exempelvis kränkningar, isolering och skuldbeläggning. LÄS MER