Sökning: "labor market"

Visar resultat 11 - 15 av 969 uppsatser innehållade orden labor market.

 1. 11. Employer branding ur säsongsanställdas ögon : En kvalitativ studie som belyser kommunikationens roll i employer branding.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Emelie Zakrisson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer branding framework; kultur; identitet; säsongsanställning; word-of-mouth; kommunikation;

  Sammanfattning : Employer branding is a concept that has become more and more common among today’s labor market because of the high turnover of employees, in the same time as it’s a competition to get the most qualified employees. In order to maintain the relation between organizations and current employees, employees from the past and potential employees a concept called employer branding is formed to help out with that. LÄS MER

 2. 12. Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Civan Sleman; [2020]
  Nyckelord :Newcomer; residential situation; demand; supply; need; Nyanlända; bostadssituation; efterfrågan; utbud; behov;

  Sammanfattning : Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. LÄS MER

 3. 13. Kvinnor i mansdominerade organisationer - Kvinnors möjligheter samt hinder att ta sig till ledande positioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Kvarnström; Amanda Tallavaara Lind; [2020]
  Nyckelord :Organizational structure; leadership; glass ceiling; gender; homosociality and;

  Sammanfattning : Despite a decreased gender segregation in the labor market, the difference between women and men's opportunities to reach managerial positions remains. Men tend to claim higher positions in the hierarchy, which results in difficulties for women to reach managerial positions in maledominated organizations. LÄS MER

 4. 14. Ekonomiskt bistånd - En tvärsnittsstudie om arbetslöshet bland bidragstagare i 23 EU-länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Tödt; [2020]
  Nyckelord :Guaranteed minimum income benefits; financial aid; unemployment; youth unemployment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Unemployment has always been a fiercely debated topic in the social debate. Today's modern welfare societies have social protection networks aimed at protecting and helping individuals who, for various reasons, have fallen outside the labor market. These safety nets are aimed at maintaining a reasonable standard of living. LÄS MER

 5. 15. Lönekartläggning -Ett arbetsverktyg i strävan för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Viktoria Gustavsson; Johanna Strömsten; [2020]
  Nyckelord :Compensation survey; wage gap; financial inequality; social structures;

  Sammanfattning : Today there is a wage gap between men and women in the Swedish labor market. In order to reduce this wage gap, the Swedish parliament legislated that employers are required to make a compensation survey of their employees. The legislation showed no result in reducing the wage gap and therefore the legislation was made stricter in 2017. LÄS MER