Sökning: "land conflicts"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden land conflicts.

 1. 1. Är samer renskötare? : En intervjustudie om hur samer framställs i den svenskahistorieundervisningen på gymnasienivå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2022]
  Nyckelord :Minority history; Sami without reindeers; Upper secondary school; Minoritetshistoria; samisk historia; Samer utan renar;

  Sammanfattning : The subject of this report was to investigate how the Sami people are portrayed in the history subject in the Swedish upper secondary school. The aim was to analyse if the image portrayed was a contributor to a generalization of the heterogeneous groups of the Sami people. LÄS MER

 2. 2. And we apologise : A study on the reconciliation process between The Church of Sweden and Sámi people

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anneli von Wachenfeldt; [2022]
  Nyckelord :Sámi; Church of Sweden; reconciliation; history; apology;

  Sammanfattning : This thesis is about the process of reconciliation between the Church of Sweden and Sápmi. By giving a historical retrospective, the process ends up in a context that can show why a reconciliation is desirable. LÄS MER

 3. 3. Sápmi: Samernas eller skogsindustrins land? : En kritisk diskursanalys av samtida markanvändningskonflikter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nora Sverredal; [2022]
  Nyckelord :land-use conflicts; Sámi; settler colonialism; modernity; critical discourse analysis; markanvändningskonflikter; Sápmi; bosättarkolonialism; modernitet; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to critically examine the relationship between the Swedish state and the indigenous Sámi people, with special attention to land-use conflicts. Throughout history, the Swedish state has subjected the Sámi people to severe violations of their human and indigenous rights, such as forced relocation and land acquisition. LÄS MER

 4. 4. Sveriges grönaste stad? : En studie om grönområdens värde och plats i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mimmi Abraham; Linnea Thyr; [2022]
  Nyckelord :green spaces; urban planning; urbanization; Gothenburg; values; goal-framing theory; value pluralism; wicked problems; grönområden; stadsplanering; urbanisering; Göteborg; värden; goal-framing theory; värdepluralism; lömska problem;

  Sammanfattning : Grönområden i urbana miljöer bidrar med många centrala funktioner vilka är livsviktiga för både djur och människor, exempelvis biologisk mångfald, ekosystemtjänster och positiva hälsoeffekter. Förekomsten av grönområden och dess funktioner hotas däremot av den snabba globala urbaniseringen som ger upphov till förändrad markanvändning. LÄS MER

 5. 5. Fördjupad landskapsplanering i fjällnära skog : höga naturvärden, markägande och ersättning för rätt att bruka skog

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Petra Landström; [2022]
  Nyckelord :Forest investigation; private forest owners; nature conservation; conservation conflict; forest policy; high conservation value forest; northwest Swede; mountain forest border; sorsele municipality;

  Sammanfattning : Fragmentation constitutes one of the biggest threats against biodiversity, and conservation efforts are increasing. Conservation efforts which are created at an international or national level may cause conflicts when it is time for the local implementation. LÄS MER