Sökning: "landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 712 uppsatser innehållade ordet landsting.

 1. 1. Barnmorskans uppfattning om vattenfödslar

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Rembeck; Katarina Fält; [2020-01-30]
  Nyckelord :vattenfödsel; vattenförlossning; barnmorska; förlossningsupplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Background: In Sweden and worldwide the use of water birth is increasing and the request forthem is also growing. In 2019 water births are allowed in Sweden by the National Board ofHealth and Welfare but still they are not common, whereas four out of 21 countries practice water birth. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av samarbete mellan verksamheter i omvårdnaden av äldre med komplexa vårdbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Maria Bergsten; [2020]
  Nyckelord :collaboration; complex care needs; older; nurse; person-centered care; komplexa vårdbehov; personcentrerad vård; samarbete; sjuksköterska; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir allt äldre och äldre personer med komplexa vårdbeho vökar. År 2014 var cirka 500000 personer 80 år eller äldre i Sverige och detta beräknas öka till 800000 år 2030. LÄS MER

 3. 3. ÄR EN OFFENTLIG ORGANISATION MERÄN BARA ETT SKYLTFÖNSTER? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat medarbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan ärorganisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människorvars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 4. 4. Nitrogen runoff, constructed wetlands and the effect on catch of fish in the Öresund strait

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2020]
  Nyckelord :seafloor oxygen demand; fish catch; constructed wetland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication and low dissolved oxygen levels are spreading all over the world, causing changes in fish distribution and decline in fish abundance and catch of fish. This study assesses the current nitrogen (N) surface runoff to the Öresund strait, the seafloor oxygen demand it cause, the subsequent effect on fish catch, and the constructed wetland area needed to retain current N loads. LÄS MER

 5. 5. Finansieringsstrategier för tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter : En studie av de svenska samhällsfastighetsbolagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Disa Lindbohm; [2020]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Public properties; Capital markets; Expansion; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Samhällsfastigheter; Kapitalmarknaden; Expansion;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastighetssegmentet har ökat kraftigt de senaste åren. På grund av den demografiska utvecklingen i Sverige har behovet av bland annat äldreboenden, skolor och vårdfastigheter blivit allt större. LÄS MER