Sökning: "landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet landsting.

 1. 1. Utveckling av den aritmetiska förmågan för skolbarn i årskurs 4 – 6 : Normering av test som mäter delar av den aritmetiska förmågan samt undersökning av könsskillnader

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Louice Lundström; Louizé Svensson; [2020]
  Nyckelord :dyskalkyli; aritmetisk utveckling; könsskillnader; normering;

  Sammanfattning : Dyscalculia means that the individual has difficulties in acquiring arithmetic skills (i.e. addition, subtraction, division and multiplication). Even though dyscalculia affects 1. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitet och hyrläkare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Sundgren; [2019]
  Nyckelord :kontinuitet; primärvård; hyrläkare; stafettläkare; regioner; landsting; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. LÄS MER

 3. 3. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 4. 4. Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning - En fallstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Niclas Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Synnedsättning; stöd; skola; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur stödet kan se ut för elever med måttlig synnedsättning i grundskolan. En synnedsättning är en ovanlig funktionsnedsättning och kunskap på området finns sällan hos den enskilda skolan eller kommunen. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialoger för jämlikt deltagande? En jämförande fallstudie om implementeringen av SKL:s riktlinjer i kommunerna Botkyrka och Lidingö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; Annie Fjelner Collins; [2019]
  Nyckelord :Medborgardialog; socioekonomisk jämlikhet; politisk jämlikhet; deltagande; deliberativ demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgardialoger blir en allt vanligare metod för att stärka den representativa demokratin och uppmuntra till aktivt politiskt deltagande. Trots den allt större spridningen av metoden har den kritiserats för att potentiellt kunna öka den politiska ojämlikhet som finns mellan grupper i samhället. LÄS MER