Sökning: "laserscanning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet laserscanning.

 1. 1. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sara Norgren; [2019]
  Nyckelord :Skoglig planering; Kulturmiljövård; Planeringsverktyg;

  Sammanfattning : A great majority of the forests of Sweden have, throughout history, been used by humans in different ways. This has left traces, in the shape of historical remains. These are protected by Swedish law, but they are still often harmed in Swedish forestry. LÄS MER

 2. 2. Structure from Motion, a Cheaper Alternative for Three-Dimensional Modeling in Earth Science

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Structure from Motion; photogrammetry; WebODM; “terrestrial laser scanning”; “open software”; Structure-from-Motion; Fotogrammetri; WebODM; LiDAR; markbunden laser-scanning; öppen källkod;

  Sammanfattning : In this report, two methods for three-dimensional modeling are evaluated against each other. The first method is terrestrial laser scanning (LiDAR) that uses a laser beam to record the surrounding environment, and the second one is called Structure from Motion (SfM). LÄS MER

 3. 3. VR-teknik i en ombyggnadsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Friberg; Rasmus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; Ombyggnadsskede; Byggprocessen; Laserscanning; 3D-modellering; BIM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört för att generellt beskriva VR och ge underlag för Skymaps tillämpning om att i ett ombyggnadsskede visa ATA Timbers sågverk i VR. Modellen skall vara tilltalande för kunden i VR. Under modelleringen har hänsyn tagits till Skymaps önskemål om vilka programvaror som skall användas. LÄS MER

 4. 4. 3D Laserskanning : Verktyg för antikvarisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Peder Colfach; [2017]
  Nyckelord :3D laserskanning; kulturvård; byggnadsdokumentation; uppmätning;

  Sammanfattning : Uppsatsen 3D laserskanning som verktyg för antikvarisk dokumentation är en jämförande studie som bygger på tre fallstudier i form ut av två privata och en offentlig fastighet där man använder sig ut av 3D laserskanning som verktyg för någon form ut av   byggnadsdokumentation. Den går genom hur en 3D laserskanning genomförs i praktiken samt beskriver på ett vardagligt sätt hur tekniken fungerar. LÄS MER

 5. 5. 3D-laserskanning och ytors egenskaper : En studie om semi-transparanta ytor, glans och de vanligaste felen vid skanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Eriksson; [2017]
  Nyckelord :3D-skanning; skanning; material; laserskanning;

  Sammanfattning : 3D laser scanning is a useful tool in manufacturing and is being used more and more. It can be hard to use the tool without any experience in scanning. This projekt investigates some of the common mistakes that are made by a beginners in scanning. It also examines some materials and their properties in scanning. LÄS MER