Sökning: "linda block"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden linda block.

 1. 1. "Det är väl bara att blockera" : En kvalitativ studie om ungdomars normer och uppfattningar gällande näthat och insynsbegränsningar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; sociala medier; näthat;

  Sammanfattning : Normer skapas i mötet med andra och vägleder människor om vad som är okej eller inte, normalt eller onormalt. Näthat är ett vanligt förekommande fenomen på sociala medier och tendenser visar på att det har blivit normaliserat men även att det är svårt att motverka. LÄS MER

 2. 2. Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Block; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. LÄS MER

 3. 3. Restricting the Use of an Intellectual Property Right – The Cross-Atlantic View on Compulsory Licensing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Leffler Olsson; [2013]
  Nyckelord :Intellectual Property Rights; Competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En immaterialrätt ger en upphovsman en exklusiv rätt att utnyttja sin uppfinning. Syftet är att skapa incitament för företag att förbättra befintliga produkter eller att skapa helt nya produkter. LÄS MER

 4. 4. De samhällsorienterade ämnenas integrering – En studie av SO-ämnets förändring från 1960-talet till idag

  C-uppsats,

  Författare :Linda Gannve; Karl Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :Integrering; samh;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna uppsats är att problematisera och urskilja olika ståndpunkter i debatten, gällande desamhällsorienterande ämnenas integrering eller särskiljning. Uppsatsen är ett försök att följa styrdokumentensoch debattens utveckling från 1960-talet fram till idag. LÄS MER

 5. 5. Hälsa och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Block; Jenny Carlén; [2009]
  Nyckelord :barn; faktorer; föräldrar; hälsa; livskvalitet; medfött hjärtfel;

  Sammanfattning : När ett barn föds med hjärtfel skapas ofta en stress hos föräldrarna. Ovissheten om barnets överlevnad och/eller framtid gör att föräldrarna upplever en maktlöshet. LÄS MER