Sökning: "livsomställning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet livsomställning.

 1. 1. "NU LÄMNAR JAG KROPPEN OCH FLYTTAR UPP I MITT HUVUD" : Upplevelsen av att leva med ALS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Abir Tadares; Leonora Kristensson; [2020]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateral skleros; kvalitativ; patografier; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 220 personer drabbas årligen i Sverige av den obotliga sjukdomen Amyotrofisk lateral skleros (ALS) som är en neurologisk sjukdom. Personer med ALS förlorar successivt sina kroppsliga funktioner. Den kognitiva förmågan påverkas sällan. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med hemodialys. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lisa Ljungkvist; Miranda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hemodialys; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemodialys är den vanligaste dialysen vid kronisk njursvikt. I Sverige behandlas 3175 patienter med den livsuppehållande behandlingen. Behandlingen kan leda till ett förlängt liv men det kan även framkalla en existentiell kris. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors hälsa relaterat till behandlig av bröstcancer : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Nordén; Agnes Ådén; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Health; Treatment; Family and nurse; Bröstcancer; Hälsa; Behandling; Familj och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Beskedet kan innebära en livskris och en livsomställning. Kvinnan kan behöva hjälp och vägledning i den behandling som måste genomgås. LÄS MER

 4. 4. Att leva i skuggan av stroke : Partners perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna-Carin Sörlin; Liv Wiodahl; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; partner; upplevelse; stroke; stöd; information; förändring;

  Sammanfattning : Abstrakt Att vara partner och leva tillsammans med en person som drabbats av stroke innebär omfattande förändringar i både det dagliga livet och i relationen. Studiens syfte var att beskriva partners upplevelse av att leva med en person som har drabbats av stroke. LÄS MER

 5. 5. Smärta, sorg och ett nytt liv : En litteraturöversikt över personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Filipsson; Ida Kulborg; [2019]
  Nyckelord :Kronisk sjukdom; livsomställning; personcentrerad omvårdnad; reumatoid artrit; sorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit, RA, är en systemisk, autoimmun och livslång sjukdom. Runt 2 000 personer nydiagnostiseras i Sverige varje år. Kvinnor drabbas i högre grad än män.  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit. LÄS MER