Sökning: "long-term relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 796 uppsatser innehållade orden long-term relationship.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 2. 2. Security Transaction Taxes and Long-Term Volatility

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Guillem Ventura I Gabarró; [2021]
  Nyckelord :Securities tax; financial transaction tax; volatility; financial market; Tobin tax;

  Sammanfattning : The impact of Security Transaction Taxes (STTs) on the financial market has been studied by authors for decades, showing mixed results between positive, negative, or insignificant relations between STTs and financial volatility. This thesis adds a new approach to previous studies by taking an innovative long-term approach to the topic, analysing the effect of both the New York State STT (1905 – 1981) and the United States STT (1914 – 1966) on volatility in the New York Stock Exchange (NYSE) and NASDAQ as measured by the S&P500 Index. LÄS MER

 3. 3. När det otänkbara inträffar : personers erfarenheter av plötslig förlust av familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jannika Bengtsson; Frida Hovbrandt; [2021]
  Nyckelord :Sorg; förlust; plötsligt dödsfall;

  Sammanfattning : The sudden and unforeseen death of a family member is a major adjustment and traumatic crisis, characterized by loss of control, chaos and grief. Complications to a prolonged grief process include PTSD as well as other mental and somatic illness. LÄS MER

 4. 4. Fostering Cooperative Resilience during the COVID-19 Pandemic : A case study on coffee cooperatives' operations during the 2020 COVID-19 pandemic

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Cecilia Widman; [2021]
  Nyckelord :cooperatives; coffee; resilience; asset pentagon; Covid-19;

  Sammanfattning : This study investigates the resilience of coffee cooperatives and producer organizations in the context of the COVID-19 pandemic and explores their adaptations to the context in relation to their livelihood capitals. The changes to their operations are analyzed through the contexts of shocks, trends and stresses and how they perceived these threats. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonals erfarenhet av hot och våld relaterat till vårdandet av patienten : - en kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elina Gustafsson; Caroline Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance personnel; assault; attitude; experience; healthcare personnel; nurse; nursing; paramedics; patient; perception; prehospital; threats; violence; Ambulanspersonal; attityd; erfarenhet; hot; omvårdnad; patient; prehospital; sjuksköterska; sjukvårdare; upplevelse; våld; vårdpersonal; överfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt rapporter ökar våldet i Sverige och de visar även på att hot samt våld är vanligare inom vissa arbetsbranscher. Ambulanspersonal har en stor uppgift att ge vård oavsett vem eller vilken situation de möter. LÄS MER