Sökning: "maktens tredje ansikte"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maktens tredje ansikte.

 1. 1. De curlade, de spelberoende & de ansvarslösa : En analys av populärkultur och makt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vanessa Joseph Johansson; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; makt; maktens tredje ansikte; Steven Lukes; dominans; ’undeserving poor’; subjektifieringseffekter; subjektspositioner; populärkultur; Lyxfällan.;

  Sammanfattning : De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. LÄS MER

 2. 2. Det narrativa greppet om erkännandet: En studie i hur makt förmedlas genom berättelser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Hildebrand; Anna Göthner; [2006]
  Nyckelord :Erkännande; ontologisk säkerhet; identitet; makt; narrativ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas det narrativa perspektivet som ett möjligt analytiskt grepp för att komma åt maktstrukturer, där erkännandet av identiteter analyseras som en upplevd domän av dominans. Uppsatsen inleds med en utveckling av begreppet diskursiv makt, vilket görs genom användande av Steven Lukes teori om maktens tredje ansikte. LÄS MER