Sökning: "mariagårdstäppan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mariagårdstäppan.

 1. 1. Mariagårdstäppan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lovisa Cargelius; [2018]
  Nyckelord :Komvux; komvuxskola; Mariagårdstäppan; malmgård; Fatbursparken; Oscar den I:s minne;

  Sammanfattning : Tillägget på Mariagårdstäppan ska bland annat rymma utbildningslokaler för en komvuxverksamhet, konferenslokaler och en restaurang. På tomten står idag en blåklassad palatsliknande byggnad anno 1875, Oscar den I:s minne. LÄS MER

 2. 2. Kunskapspalatsen : Vision

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Adah Yeung; [2018]
  Nyckelord :kunskapspalatsen; vision; adah yeung; fatbursparken; oscar i:s minne; mariagårdstäppan; vuxenutbildning; skola;

  Sammanfattning : Kunskapspalatsen är en vuxenutbildning nära Fatubursparken i Stockholm. Projektets utgångspunkt var att ta inspiration från fiktiva koncepter för att styra projektet. Jag valde att utgå ifrån konceptet “tiden”, tagen från en berättelse som handlar om hur viktigt tiden är. LÄS MER

 3. 3. Kunskapspalatset : Ett vuxengymnasium i norra Fatbursparken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Martin Rydving; [2018]
  Nyckelord :Palace of Knowledge; adult education; inverted pillars; inverted columns; Kunskapspalatset; Fatbursparken; Mariagårdstäppan; Oscar I:s minne; Södermalm; Stockholm; vuxengymnasium; vuxenutbildning; komvux; inverterade pelare; inverterade kolonner;

  Sammanfattning : Tänk, en plats, ett palats för kunskap. En byggnad gjord för lärande, förståelse och insikt: Kunskapspalatset! Kunskapspalatset är först och främst ett vuxengymnasium där man läser in kurser från grundskolan eller gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Studiepark: Södermalm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Stockselius; [2018]
  Nyckelord :Fatbursparken; Mariagårdstäppan; Oscar I:s minne; Komvux; Bangårdsgången; Fatburen; Högbergsgatan; Björngårdsgatan; Citybanan; Stambanan; Studiepark; Södermalm; Vuxenutbildning; Självstudier; Arkitektur; Kunskapspalats;

  Sammanfattning : Studiepark: Södermalm Rätten till utbildning är en av våra mest värdefulla och bör vara en självklarhet, oberoende av vilket skede i livet man befinner sig i. Statusen på vuxenutbildningar tenderar dock att vara låg i förhållande till andra utbildningsformer och de lokaler där undervisning sker är ofta eftersatta eller förpassade gamla kontorslokaler. LÄS MER

 5. 5. Fatbursnavet : En pulserande plats i Söders hjärta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sandra Myrnäs; [2018]
  Nyckelord :Fatburen; Mariagårdstäppan; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Platsen för byggnaden är Fatbursparken. Detta är en plats med ett stort folkflöde och platsen kallas även för Södermalms hjärta. Andra byggnader som står att finna i anslutning till parken är bland andra Bofills båge, Södertornet och Oscars minne. LÄS MER