Sökning: "maskinmetaforen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet maskinmetaforen.

 1. 1. Ett perspektiv - är det tillräckligt? : En fallstudie om hur metaforiska perspektiv kan användas som stöd inför utveckling av informationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Josefin Persson; Johanna Fouckt; [2020]
  Nyckelord :informatik; organisationsmetaforer; informationslogistik; informationssystem;

  Sammanfattning : Studien utförs på fallföretaget Ymer Technology som befinner sig i tillväxt. Företaget har planer på att införa ett informationssystem men i nuläget finns det en problematik kring att de inte har dokumenterade processer. LÄS MER

 2. 2. Ung och chef : vem är du att komma och bestämma?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Katarina Bengtsson; Sanda Sadikovic; [2010]
  Nyckelord :ung; maskinmetaforen; narrativ; ledarskap; exkluderingsstrategier; freuds försvarsmekanismer; psykiskt fängelse; hermeneutiska spiralen;

  Sammanfattning : Vi upplever att det i dagens samhälle gärna uttrycks åsikter om vad som anses vara rätt eller fel i olika sammanhang, likaså när det gäller ledarskap, många bär på tankar kring vad som anses vara det perfekta ledarskapet. Ställs frågan får man inte sällan ett detaljerat svar med specifika kvalifikationer. LÄS MER

 3. 3. Olika modellering av vårdprocesser utifrån metaforiska perspektiv : – Skapar det nya drivkrafter för processutveckling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Caroline Fruberg; My Jonsson; [2010]
  Nyckelord :Process modeling; Care process; Metaphor; Perspective; Development; Models; Brain; Organism; Machine; Process; Modellering; Processkartläggning; Vårdprocess; Metafor; Perspektiv; Utveckling; Modeller; Hjärna; Organism; Maskin;

  Sammanfattning : The study was conducted in Jönköping County Chamber of fibrillation and is about change and improvement of process modeling technology. The process for treating patients with fibrillation is in the need to evolve and improve. LÄS MER