Sökning: "media brus"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden media brus.

 1. 1. Using Twitter Attribute Information to Predict Stock Prices

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Roderick Karlemstrand; Ebba Leckström; [2021]
  Nyckelord :Stock price prediction; Machine Learning; Deep Learning; Time series prediction; Twitter; Twitter attributes;

  Sammanfattning : Being able to predict stock prices might be the unspoken wish of stock investors. Although stock prices are complicated to predict, there are many theories about what affects their movements, including interest rates, news and social media. With the help of Machine Learning, complex patterns in data can be identified beyond the human intellect. LÄS MER

 2. 2. Zoom to the rescue : en kvalitativ studie om hur studenter upplever kommunikation under en Zoom-föreläsning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :communication; digital communication tools; digitalization; Zoom; communication efficiency; covid-19; interaction; noise; ritual; virtual; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka studenters upplevelser av kommunikation under en Zoom-föreläsning. Under den globala pandemin under vintern 2020 valde många universitet att förflytta utbildningen till distans för att förhindra spridningen av viruset covid-19. LÄS MER

 3. 3. Vitt brus : om långtidsbevarande av ljud och rörlig bild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Douglas Gunnarsson; Christian Svenneheim; [2018]
  Nyckelord :ABM; arkivvetenskap; arkivarie; audiovisuell; ljud; video; långtidsbevarande; Terry Cook; digital; arkivteori; Wolfgang Ernst; ALM; archival science; archivist; audiovisual; sound; long-term preservation; postmodern; archival theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the preservation of audiovisual objects and how methods surrounding this may affect the material as well as the archival profession. Physical recording formats – such as cassette tapes or compact discs – deteriorate quickly and are becoming progressively obsolete, which in turn makes it problematic to safeguard the information they contain. LÄS MER

 4. 4. Från offentligt skivarkiv till kontrollerat privatliv : En användarstudie i hur mellanstadie- och gymnasieelever i Uppsala och Stockholm använder sig av musikrelaterade funktioner på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hampus Persson; Fredrik Wallin; [2015]
  Nyckelord :Facebook Spotify Ungdomar Online Musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har legat i att undersöka hur ungdomar använder sig av musikrelaterade funktioner på Facebook, och vilka motiv som ligger bakom detta användande. Vi har vidare specifikt valt att avgränsa oss till elever i sena mellanstadiet och sena gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Reagera då för fan! : En kvalitativ studie om provokation som marknadskommunikationsstrategi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Steven Persson; Maria Norlin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Reagera då för fan! – En kvalitativ studie om provokation som marknadskommunikationsstrategi   Författare: Maria Norlin och Steven Persson   Kurs, termin och år: Kandidatuppsats, HT 2013   Antal ord i uppsatsen: 21 879   Problemformulering och syfte: Det blir svårare och svårare att fånga människors uppmärksamhet på grund av den stora mängden medialt brus i samhället. Provokation används som ett angreppssätt för att försöka nå igenom. LÄS MER